Pod koniec roku 2022 Rada Miejska w Starym Sączu przyjęła uchwałę umożliwiającą ubieganie się o dofinansowanie do zakupu pomp ciepła.

Wspomniana uchwała zmieniła regulamin udzielania dotacji w ramach projektu pn.”Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne i niskoemisyjne kotły gazowe i biomasowe w Gminie Stary Sącz – II edycja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i umożliwiła ubieganie się o dofinansowanie do zakupu pomp ciepła.

Uzyskanie dofinansowania do pompy ciepła jest możliwe wyłącznie przy wymianie kotła węglowego.

Ten program wsparcia mieszkańców można łączyć z rządowym Programem Czyste PowietrzePunkt obsługi tego programu znajduje się w Urzędzie Miejskim. Tutaj na wszelkie Państwa wątpliwości, dotyczące również dofinansowania zakupu pomp ciepła odpowiedzą ekodoradcy.

Kontakt:
Urząd Miejski w Starym Sączu, ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz
Referat Ochrony Środowiska, tel. 18 449 77 24

Skip to content