OSP w Przysietnicy w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

To szósta jednostka z gminny (na siedem) włączona do Krajowego System Ratowniczo-Gaśniczego. KSRG to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, mający na celu ratowanie życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń.

W sobotę (11 lutego 2023) w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysietnicy druhowie odebrali dokumenty potwierdzające włączenie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Na uroczystości obecni byli między innymi posłowie na Sejm RP Patryk Wicher i Jan Duda, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Stanisław Pasoń i burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek wraz z zastępcą Kazimierzem Gizickim. Był także komendant miejski PSP st. bryg. Paweł Motyka. Nie zabrakło też prezesów miejscowych OSP i radnych Rady Miejskiej Starego Sącza.

Uroczystości odbyły się w miejscowej szkole podstawowej a także remizie OSP.
Włączenie w struktury KSRG to wielkie wyróżnienie i zaszczyt dla OSP, ale także nowe obowiązki, wyzwania i zadania operacyjne na terenie gminy, powiatu, województwa oraz kraju. Wyzwaniem było też spełnienie ostrych kryteriów wymagań określonych w rozporządzeniu MSWiA w sprawie włączania do KSRG, szczególnie wymagań sprzętowych, lokalowych i kadrowych.

– Gmina Stary Sącz znacząco zyskała na poprawie bezpieczeństwa mieszkańców. Jednostka może się dalej rozwijać i służyć mieszkańcom nie tylko naszej gminy. Włączenie w struktury KSRG wiąże się nie tylko z nowymi obowiązkami, ale są to także przywileje i uprawnienia – mówił burmistrz Jacek Lelek, gratulując strażakom.

Skip to content