Zwycięzcy konkursu krasomówczego

Decyzją jury do regionalnego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego, zaplanowanego w reprezentacyjnej auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 6 marca br., zakwalifikowało się osiem osób.

Najlepsi krasomówcy IV lokalnych eliminacji to: Patrycja Komenda – Liceum im. Marii Skłodowskiej – Curie w Starym Sączu,, Anna Lipka – Liceum im. Marii Skłodowskiej – Curie w Starym Sączu, Aleksandra Ogorzały – Liceum im. Marii Skłodowskiej – Curie w Starym Sączu, Magdalena Piksa – Zespół Szkół im. św. Kingi w Łącku, Regina Tomaszek – Zespół Szkół im. św. Kingi w Łącku, Szymon Kostrzeba – Szkoła Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, Oskar Skoczeń – Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, Filip Żabecki – Szkoła Podstawowej im. Franciszka Świebockiego w Barcicach.

Inicjatywę zaproponowano w ramach współpracy Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu z Uniwersytetem Jagiellońskim. Przedsięwzięcie zaplanowały: dyrektor Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu Monika Jackowicz-Nowak oraz koordynatorka projektu edukacyjnego „Przygoda z nauką w murach UJ” objętego honorowym patronatem Rektora UJ prof. dr. hab. Jacka Popiela Jadwiga Postawa.

Honorowy patronat eliminacji lokalnych sprawował Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek.

Funkcję technicznego konsultanta merytorycznego pełnił informatyk Rafał Kubik reprezentujący Powiatową i Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu.

Rolę przewodniczącej jury pełniła dr Agnieszka Kania, wojewódzki koordynator konkursu, pracownik naukowy Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zadaniem uczestników było wygłoszenie 5-minutowego przemówienia nawiązującego do hasła przewodniego konkursu – sentencji autorstwa Wojciecha Korfantego: „Nie zdajemy sobie sprawy z naszej wielkości, lecz także z naszej odpowiedzialności”.

Najlepsi z najlepszych krasomówców – zwycięzcy prestiżowych eliminacji II etapu Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego, nad którym honorowy patronat sprawują m.in.: Minister Edukacji Narodowej, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Rada Języka Polskiego w Warszawie – wkrótce w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach reprezentować będą województwo małopolskie w finale eliminacji promujących mistrzów słowa i refleksyjnego patrzenia na świat.

Utalentowanej młodzieży serdecznie gratulujemy!

Źródło: Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu

Skip to content