Święto sołtysów i przewodniczących osiedli

W gościnnych progach Galerii Sztuki Współczesnej IMO burmistrz Jacek Lelek dziękował sołtysom i przewodniczącym osiedli za całoroczną współpracę.

W spotkaniu wzięli udział również zastępca burmistrza Kazimierz Gizicki, sekretarz gminy Daniel Śmierciak i skarbnik Bogumiła Klimczak.

To zawsze bardzo ważne dla mnie spotkanie, nie wyobrażam sobie funkcjonowania gminy i miasta bez sołtysów i przewodniczących osiedli – mówi burmistrz podczas spotkania z okazji Dnia Sołtysa. – Jako liderki i liderzy swojej społeczności macie realną możliwość, aby aktywizować mieszkańców, skłaniać ich, aby włączali się w decydowanie o sprawach dla nich najważniejszych. Dziękuję, że to robicie. Życzę Wam radości i satysfakcji ze wszystkich działań, jakie podejmujecie i siłę do trudnej czasem pracy na rzecz swoich sołectw i mieszkańców.

Burmistrz nawiązał również do rządowych planów wprowadzenia dodatku do emerytury dla sołtysów, którzy pracowali na rzecz swoich miejscowości co najmniej dwie kadencje.

Skip to content