Sukcesy mistrzów mowy

6 marca 2023 roku w reprezentacyjnej auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyły się regionalne eliminacje jubileuszowego XXV Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego. W prestiżowej inicjatywie – nad którą honorowy patronat sprawują m.in.: Minister Edukacji Narodowej, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Rada Języka Polskiego w Warszawie – uczestniczyli zwycięzcy lokalnych eliminacji organizowanych w Starym Sączu w dniu 23 lutego 2023 roku.

W regionalnych eliminacjach konkursu w Krakowie zwyciężyli:

  • Regina Tomaszek – I miejsce – uczennica Zespołu Szkół im. św. Kingi w Łącku, podopieczna Pani Anny Skalskiej,
  • Anna Lipka – III miejsce – uczennica Liceum im. Marii Skłodowskiej – Curie w Starym Sączu, podopieczna Pani Joanny Zielińskiej,
  • Magdalena Piksa – IV miejsce – uczennica Zespołu Szkół im. św. Kingi w Łącku, podopieczna Pani Anny Skalskiej.

Decyzją jury, któremu przewodniczyła dr Agnieszka Kania – wojewódzki koordynator konkursu krasomówczego, pracownik naukowy Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego – utalentowane uczennice w dniu 10 marca 2023 roku w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach reprezentować będą Sądecczyznę i województwo małopolskie w finale ogólnopolskich eliminacji promujących mistrzów słowa i refleksyjnego patrzenia na świat.

Wyróżnieniem uhonorowano:

  • Aleksandrę Ogorzały – uczennicę Liceum im. Marii Skłodowskiej – Curie w Starym Sączu, podopieczną Pani Małgorzaty Jawor,
  • Filipa Żabeckiego – ucznia Szkoły Podstawowej im. Franciszka Świebockiego w Barcicach, podopiecznego Pani Małgorzaty Biel – Malinowskiej.

Zadaniem uczestników było wygłoszenie 5-minutowego przemówienia nawiązującego do hasła przewodniego konkursu – sentencji autorstwa Wojciecha Korfantego: „Nie zdajemy sobie sprawy z naszej wielkości, lecz także z naszej odpowiedzialności”.

Sukcesy młodzieży docenili organizatorzy i pomysłodawcy starosądeckich eliminacji, honorując:

  • Reginę Tomaszek – nagrodą Burmistrza Starego Sącza Pana Jacka Lelka – pełniącego honorowy patronat IV lokalnych eliminacji konkursu,
  • Annę Lipkę i Magdalenę Piksę – nagrodą dyrektor Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu Pani Moniki Jackowicz – Nowak,
  • Filipa Żabeckiego – nagrodą dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu Pani Elżbiety Bodziony.

Wyróżnienie otrzymali:

  • Patrycja Komenda i Aleksandra Ogorzały – LO Stary Sącz,
  • Szymon Kostrzeba i Oskar Skoczeń – ZSZ Stary Sącz.

Starosądeckie eliminacje konkursu zaproponowano w ramach współpracy Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu z Uniwersytetem Jagiellońskim. Przedsięwzięcie zaplanowały: Dyrektor Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu Monika Jackowicz – Nowak oraz koordynatorka projektu edukacyjnego „Przygoda z nauką w murach UJ” objętego honorowym patronatem Rektora UJ prof. dr. hab. Jacka Popiela Jadwiga Postawa.

Źródło: Powiatowa i Miejsko – Gminna Biblioteki Publiczna im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu

Skip to content