Minigranty Sursum Corda

Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza – jako regionalny Partner Korpusu Solidarności ogłosiło konkurs na MINI GRANTY! Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw zorganizowanych na rzecz środowiska lokalnego oraz promocja idei Korpusu Solidarności na terenie województwa małopolskiego. WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA to: 1000 zł na każdy MINI GRANT! Wnioski można składać od 2 do 16 marca br. do godz. 12:00

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE GRANTU?

  • zespoły wolontariuszy złożone z co najmniej dwóch osób, w tym pełnoletniego opiekuna projektu odpowiedzialnego za MINI GRANT, którzy poszukują możliwości sfinansowania nowatorskich działań grup wolontariackich oraz realizacji własnej aktywności wolontariackiej.

NA JAKIE DZIAŁANIA MOŻNA POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

  • wsparcie działań na rzecz społeczności lokalnej, w tym promocja Korpusu Solidarności.

Adresatami działań muszą być osoby przebywające na terenie woj. Małopolskiego, a planowane działania mogą być realizowane w okresie od 22.03.2023r. do 30.06.2023r.

Więcej informacji można znaleźć  w Regulaminie Konkursu

GDZIE NALEŻY SKŁADAĆ ZGŁOSZENIA?

Nabór zgłoszeń odbywa się poprzez Formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia należy składać drogą elektroniczną na adres: wolontariat@sc.org.pl lub papierową – w siedzibie Stowarzyszenia Sursum Corda, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz.

DO KIEDY PRZYJMOWANE SĄ ZGŁOSZENIA?

Zgłoszenia w formie wypełnionego formularza należy przesłać do dnia 16.03.2023 roku do godz. 12:00.

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 20.03.2023 do godz. 15.00. Formularz zgłoszeniowy nie wymaga złożenia podpisu przez członków grupy.

Dokumenty do pobrania:
REGULAMIN KONKURSU
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
PODSUMOWANIE REALIZACJI MINI GRANTÓW

Podsumowanie grantów zrealizowanych w latach poprzednich można obejrzeć tutaj:
– edycja 2022: https://www.sc.org.pl/mini-granty-2022-niesamowite-efekty-zrealizowanych-autorskich-inicjatyw/

– edycja 2021: https://www.sc.org.pl/wyniki-ogolnopolskiego-konkursu-pn-mini-granty-2021/

Skip to content