Konkurs poetycki im. Henryka Cyganika „W Dolinie Popradu”

Organizatorzy czekają na utwory liryczne nawiązujące do przeżyć, przemyśleń, wspomnień, emocji i odczuć związanych z Doliną Popradu, której umowne granice wyznaczają cztery nadpopradzkie gminy: Muszyna, Piwniczna, Rytro i Stary Sącz. Wymogiem merytorycznym konkursu jest pojawienie się w utworze literackim nazwy geograficznej związanej z Doliną Popradu – może to być miejscowość, przysiółek, osiedle, ulica, rzeka, szczyt, pasmo górskie, przełęcz, lub względnie postać, obiekt lub wydarzenie związane z tym regionem. Termin nadsyłania prac mija 30 września 2023.

REGULAMIN KONKURSU

Skip to content