Lasy gminne znów wracają do sołectw

Z inicjatywy burmistrza Jacka Lelka sołectwa będą miały więcej do powiedzenia, jeśli chodzi o lasy gminne. Dzięki zrządzeniom o przekazaniu mienia, zarządzanie lasami przez sołectwo będzie bardziej bezpośrednie i w większym stopniu uwzględnieni zbiorowe potrzeb mieszkańców poszczególnych sołectw. To razem prawie 108 ha użytków leśnych.

Mienie zostaje przekazane na czas nieokreślony. Protokoły przekazano gospodarzom sołectw podczas Dnia Sołtysa.

Tym samym powracamy do tradycji, sołectwa zawsze po gospodarsku w dobrym rozumieniu tego słowa traktowały swoje gromadzkie dobra, których początki sięgają połowy XIX wieku – mówił burmistrz Jacek Lelek. – Uważam, ze to usprawni wiele spraw i sołtys, czy zebranie sołeckie będzie mogło mieć większą decyzyjność jeśli chodzi o pozyskiwanie drewna, czy opieki nad lasami. Oczywiście wszystko zgodnie z prawem i uproszczonymi planami urządzania lasu, które zatwierdza nadleśnictwo.

Procedura postępowania dotycząca wycinki drzewa z przekazanego lasu w ramach zarządu zwykłego.

  1. W celu pozyskiwania drewna Nadleśnictwo Stary Sącz na każdą działkę stanowiącą użytek leśny musi wydać decyzję określającą ilość możliwego do pozyskania drewna w danym okresie czasu. Składając wniosek w przedmiotowej sprawie należy przedłożyć w nadleśnictwie dokument potwierdzający prawo do dysponowania majątkiem (zarządzenie burmistrza).
  2. W celu pozyskania na dany cel drewna zgodę na to muszą wyrazić mieszkańcy – zebranie mieszkańców/uchwała.
  3. Następnie przed wycinką leśniczy z Nadleśnictwa Stary Sącz musi wskazać dane drzewa do wycinki.
  4. Wszystkie prace związane z wycinką sołectwo wykonuje na własny koszt.
  5. Po ścięciu drewna z Nadleśnictwa Stary Sącz należy uzyskać świadectwo legalności pozyskania drewna. Dopiero wówczas ścięte drewno może zostać wywiezione z lasu.

Sołectwo Barcice             10,75 ha

Gaboń                              12,04 ha

Wola Krogulecka              11,88 ha

Gaboń Praczka                  3,80 ha

Gołkowice Górne            0,26 ha

Łazy Biegonickie               4,61 ha

Mostki                              1,38 ha

Moszczenica Niżna          11,25 ha

Myślec                              24, 2 ha

Popowice                          1, 42 ha

Przysietnica                      21,73 ha

Skrudzina                         4,53 ha

Ze względów historycznych nie wszystkie sołectwa maja “swoje” lasy. Lasy gromadzkie i wspólnotowe, zostały wydzielone w okresie lat 1850—1864 z  lasów państwowych i obszarów dworskich, jako ekwiwalenty za służebności na rzecz ówczesnych, gmin lub na rzecz mieszkańców tych gmin.

27 marca zaplanowano informacyjne spotkanie w sprawie doprecyzowania szczegółów gospodarowania w lasach przez sołectwa.

Skip to content