Uwaga!!! Konsultacje społeczne

Stowarzyszenie Sądecki Obszar Funkcjonalny zaprasza do konsultacji społecznych projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027

Konsultacje społeczne prowadzone są w terminie:

od 15 marca 2023 r. do 16 kwietnia 2023 r.

Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać w okresie prowadzenia konsultacji 
w następujący sposób:

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez wypełnienie i wysłanie wypełnionego formularza na adres: stowarzyszeniesof@gmail.com
  • tradycyjnie poprzez przesłanie pocztą lub złożenie osobiście wydrukowanego
    i uzupełnionego formularza w siedzibie Stowarzyszenia Sądecki Obszar Funkcjonalny, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz

Projekt Strategii ZIT oraz formularz zgłaszania uwag dostępne są pod adresem:

oraz

https://bip.malopolska.pl/stowarzyszeniesof,m,421350,konsultacje-spoleczne.html

Skip to content