O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Starego Sącza: zawiadamia, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,dla przedsięwzięcia pn. „Kontynuacja wydobywania kopaliny ze złoża piaskowców magurskich „Barcice 2” w granicach zmniejszonego obszaru górniczego o 1,7504 ha, obejmująca prolongatę ważności koncesji na wydobywanie kopaliny w obrębie części działek ewidencyjnych nr 374/1, 374/2, 389, 401/2, 401/3, 401/5, 413/2, 413/4, 414 położonych w Barcicach gm. Stary Sącz.

Skip to content