Pamięci księdza Tischnera

W ubiegłą niedzielę w starosądeckim muzeum odbyło się wydarzenie pn. „Spotkanie z księdzem Tischnerem w muzeum” .   Uczestniczyło w nim 60 osób z całej Polski. Byli to członkowie Stowarzyszenia „Drogami Tischnera”, którzy brali udział w III Tischnerowskich Dniach Skupienia.

Dni skupienia miały miejsce w Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania „Opoka”. Uroczystości niedzielne poprzedziła msza św. w kościele klasztornym w intencji ks. prof. Józefa Tischnera oraz jego rodziców Weroniki i Józefa Tischnerów.  Gości w muzeum powitał prezes Towarzystwa Miłośników Starego Sącza Andrzej Długosz, po czym odbyły się dwa wykłady: prof. dr. hab. Wojciecha Załuskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego pt. „Co to znaczy być człowiekiem wolnym? Perspektywa Tischnerowska”, a Wojciech Bonowicz – poeta ,dziennikarz i biograf księdza przedstawił wykład „Śladami księdza Józefa Tischnera po Starym Sączu”.

W dalszej części – uczestnicy wysłuchali odtworzonego kazania archiwalnego wygłoszonego przez ks. Józefa Tischnera w starosądeckim klasztorze w 1992 r.  Na zakończenie spotkania Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek  zaprosił uczestników do ponownego przybycia do Starego Sącza i zwiedzenia wszystkich atrakcji miasta, a Kazimierz Tischner w imieniu uczestników podziękował za zorganizowanie spotkania.

Skip to content