Obrady XXIX Kongresu Związku Euroregion “Tatry”

Podczas XXIX Kongresu Związku Euroregionu „Tatry”, który odbył się w dniu 21 kwietnia 2023 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej Nowym Targu, do grona członków związku przyjęto Województwo Małopolskie, Powiat Myślenicki i Gminę Zawoja. Obrady Kongresu prowadził wybrany przez delegatów Przewodniczący Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza.

Na Kongres przybyli delegaci- przedstawiciele samorządów, członków Związku Euroregion „Tatry” oraz goście Pan Senator RP – Jan Hamerski,  Konsul  Republiki Słowacji w Krakowie Lenka Pifkova, honorowi członkowie Stanisław Hodorowicz, Antoni Nowak długoletni Dyrektor Biura Związku Euroregion „Tatry”, Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej starszy brygadier Mariusz Łaciak, Komendant PSP w Nowym Targu młodszy brygadier Piotr Domalewski, Komendant Powiatowy Policji w Nowym Targu Grzegorz Wyskiel, przedstawiciele Izb Gospodarczych – Marek Teper, Jerzy Prażuch, Prezes Stowarzyszenia Kombinat „Podhale” Andrzej Kiernoziak, przedstawiciel Nadleśnictwa w Nowym Targu Przemysław Gał. Stronę słowacką Euroregionu „Tatry” reprezentowała p.o Dyrektora Združenia Euroregion Tatry Livia Jakšová.  

Uczestnicy kongresu zapoznali się ze Sprawozdaniem Rady Związku Euroregion „Tatry” z działalności w okresie od 01.09.2022 r. do 31.03.2023 r. oraz Sprawozdaniem Komisji rewizyjnej Związku Euroregion „Tatry” za rok 2022. Przewodniczący Rady Bogusław Waksmundzki mówił m.in. o zakończeniu realizacji mikroprojektów w ramach projektów parasolowych Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A PL-SK 2014-2021, o funkcjonowaniu Ośrodka Współpracy Polsko – Słowackiej oraz planowanych działaniach na najbliższe lata. Posiedzenie dało kolejną sposobność do zaprezentowania prac nad wdrażanymi inicjatywami euroregionalnymi i regionalnymi oraz projektami własnymi, a także problematyki nowego okresu programowania europejskiego 2021-2027 w kontekście współpracy transgranicznej, które zaprezentował Dyrektor Związku Euroregion „Tatry” Michał Stawarski.

Kongres Związku Euroregion „Tatry” przyjął trzech nowych członków: Województwo Małopolskie, Powiat Myślenicki i Gminę Zawoja. Województwo reprezentował wicemarszałek Łukasz Smółka, powiat myślenicki – Przewodniczący  Rady dr Tadeusz Żaba i wicestarosta Rafał Kudas, gminę Zawoja –  wójt Andrzej Pająk.

Przedstawiciele samorządów odebrali  pamiątkowe logo Euroregionu „Tatry”, symbolizujące przynależność do stowarzyszenia.

Kongres podjął uchwały w sprawach:

  • ·         zatwierdzenia Sprawozdań Rady i Komisji rewizyjnej oraz udzielenia absolutorium Radzie
  • ·         członkostwa zwyczajnego Województwa Małopolskiego
  • ·         członkostwa zwyczajnego Powiatu Myślenickiego
  • ·         członkostwa zwyczajnego Gminy Zawoja

Źródło i fot. Euroregion Tatry

Skip to content