Lasy Państwowe wspierają samorządy lokalne.

Na terenie Nadleśnictwa Limanowa odbyło się kolejne wręczenie promes finansowych na realizacje przedsięwzięć infrastrukturalnych.

Decyzją Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych po uzyskaniu pozytywnej opinii Nadleśnictwa Limanowa, Piwniczna, Stary Sącz oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie promesy otrzymała: m.in. Gmina Stary Sącz, Modernizacja drogi gminnej nr 294227K Barcice Górne – Wdżry w miejscowości Barcice

Wręczenia okolicznościowych promes dokonał  Pan Edward Siarka Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa, Pan Arkadiusz Mularczyk Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Pan Jan Duda – Poseł na Sejm RP, Pan Wiktor Durlak – Senator RP, Dyrektor RDLP w Krakowie Pan Paweł Szczygieł, Nadleśniczy Nadleśnictwa Limanowa Pan Janusz Krywult, Nadleśniczy Nadleśnictwa Stary Sącz Pan Rafał Tokarz oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Piwniczna Pan Stanisław Michalik.

Przekazane środki zostaną przeznaczone na nowe inwestycje infrastrukturalne na terenie gminy w miejscach gdzie od kilku lat zabiego o zrealizowanie inwestycji. Dzisiaj możemy powiedzieć, że w końcu się udało i w obszarze bliskim PGL LP będzie można znacznie poprawić parametry poruszania się po istniejącej infrastrukturze drogowej, poprawić warunki dojazdów przeciwpożarowych do lasów, umożliwiając szybkie i sprawne dotarcie do zagrożonych powierzchni jak również poprawi to komfort poruszania się dla pozostałych uczestników ruchu.

Środki zostały przeznaczone z Funduszu Leśnego.

Lasy Państwowe

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Skip to content