Konsultacje społeczne, Brama Beskidu zaprasza:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu zaprasza do konsultacji społecznych i zgłaszania uwag w związku z aktualizacją Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2024 (LSR) w zakresie wprowadzenia zmian w budżecie.

Wobec powyższego zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie swoich uwag na „Formularzu proponowanych zmian” w terminie do dnia 13 lipca 2023 r. do godziny 12:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając skan wypełnionego Formularza zmian na adres: biuro@bramabeskidu.pl lub składając go osobiście w Biurze LGD.

Ponadto zachęcamy do osobistej konsultacji w naszym Biurze mieszczącym się
w miejscowości Mostki 86, 33-340 Stary Sącz w następujących terminach:

  • 10.07.2023 r. w godz. od 13:00 do 15:00,
  • 11.07.2023 r. w godz. od 13:00 do 15:00,
  • 12.07.2023 r. w godz. od 13:00 do 15:00.

Dziękujemy za zaangażowanie !

Skip to content