Klasztor, fara i kościół w Barciach z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych to razem 4 290 211 zł.

Pomnik Historii jakim jest Stary Sącz zasługuje na wyjątkową opiekę – mówi burmistrz Jacek Lelek – To duże wsparcie i adekwatne do potrzeb, a zespół staromiejski Starego Sącza wraz z klasztorem Sióstr Klarysek jest zabytkiem o szczególnym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa polskiego. Komisja przygotowująca opracowanie wówczas kiedy wnioskowaliśmy o przyznanie statusu Pomnika Historii podkreślała wyjątkową rangę naszego zespołu staromiejskiego, jego autentyczność widoczną zarówno w skali kompozycji układu urbanistycznego, jak i w skali poszczególnych budowli oraz detalu i wyposażenia wnętrz. Podkreślała ciągłość tradycji miejskich, trwanie związku klasztoru z miastem, stabilność tradycyjnych gabarytów i skali zabudowy, jednorodność zespołu zabudowy historycznej i wiele jeszcze aspektów, dzięki którym nasze stare miasto to perełka w skali kraju.

Wśród zabytków, które otrzymały dofinansowanie są:

  1. Odrestaurowanie i wzmocnienie wczesnobarokowego ołtarza wraz z obrazem MBN w kościele św. Elżbiety Węgierskiej w Starym Sączu – 478 495, 58 zł
  2. Prace remontowe w Klasztorze Sióstr Klarysek w Starym Sączu – 484 616, 92 zł
  3. Prace remontowe i konserwatorskie przy ołtarzu głównym kościoła parafialnego pw. NMP Wniebowziętej w Barcicach – 490 000 zł
  4. Prace projektowe, remontowe i konserwatorskie w kościele pw. św. Elżbiety w Starym Sączu – 2 837 100 zł

Małopolska obfituje w niezwykłe skarby kultury, który winniśmy chronić. Kościoły, pałace, zamki, kapliczki, cerkwie, budynki szkół, remiz czy domów kultury… Dzięki Rządowemu Programowi Odbudowy Zabytków mają one szansę zyskać nowy blask. Chcemy ochronić to cenne, ale też kruche dziedzictwo – mówi wojewoda Kmita, podkreślając, że do Małopolski trafiło z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 202 mln zł. –

Profesor Lech Kaczyński, „nowoczesny patriotyzm jest wpatrzony w przyszłość, ale swoje korzenie ma w przeszłości”. Rządowy Programu Odbudowy Zabytków to wyraz dbałości o tak pojmowane korzenie, o naszą tożsamość narodową i wspólnotę narodową, o to, co ją ukształtowało. Program ten uzupełnia szeroki wachlarz rządowych propozycji, które realizują ideę zrównoważonego rozwoju i zakładają wspieranie samorządów we wdrażaniu projektów ważnych dla mieszkańców – dodaje wojewoda.

Źródło: własne/MUW

fot. Wojciech Wójcik

Skip to content