Medal Honorowy Starego Sącza dla śp. prof. Józefa Wojnarowskiego

Rada Miejska w Starym Sączu na sesji 28 września przyznała pośmiertnie Medal Honorowy Starego Sącza prof. Józefowi Wojnarowskiemu, starosądeczaninowi wybitnemu i znanemu na świecie naukowcowi. Wyróżnienie odebrała córka Pana Profesora Marta Wojnarowska.

Znakomity naukowiec, legenda Politechniki Śląskiej, twórca renomy Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu zmarł 22 września w wieku 90 lat.

Józef Bolesław Wojnarowski (ur. 3 kwietnia 1933 w Starym Sączu) – Tytularny prof. zwyczajny był doktorem honoris causa Donieckiego Uniwersytetu Technicznego i Politechniki Łódzkiej. Współtworzył polska szkołę naukową w zakresie m.in. mechaniki teoretycznej i stosowanej, dynamiki maszyn i mechatroniki, był specjalistą w dziedziny matematyki zwanej teorią grafów. Wieloletni nauczyciel akademicki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Niezwykle poważany i ceniony przez naukowe gremia w Polsce i na świecie. Był organizatorem wielu konferencji o charakterze krajowym i międzynarodowym, a także członkiem komitetów naukowych konferencji organizowanych przez zagraniczne ośrodki naukowe. Do najważniejszych osiągnięć w pracy naukowej profesora należało wypromowanie 19 doktorów nauk technicznych, dziesięciu wychowanków profesora uzyskało stopień naukowy doktora habilitowanego,  a sześciu z nich tytuł profesora. Wypromował setki inżynierów.  Wyniki badań, w których brał udział zostały opublikowane w ponad 525 pracach w postaci artykułów w czasopismach i materiałach konferencyjnych, rozprawach naukowych, podręcznikach akademickich. Jest współtwórcą pięciu patentów i członkiem Prezydium Polskiej Akademii Nauk.

Zaangażowany również w życie naszej gminy i miasta, zawsze był żywo zainteresowany sprawami samorządu ambasador Starego Sącza.  Za dokumentowanie historii Straży Pożarnej otrzymał godność honorowego członka Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Sączu. Ojciec prof. Wojnarowskiego Ludwik (1903–1972), był podoficerem pożarnictwa, Rejonowym Komendanta OSP w Starym Sączu (w l. 1948–1952. ). Józef Wojnarowski wykładał również i współtworzył renomę Akademii Nauk Stosowanych (wcześniej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej) w Nowym Sączu. Kariera naukowa Józefa Wojnarowskiego, szeroko znana w Polsce i na świecie, przysporzyła sławy również Staremu Sączowi. Nie ma bowiem lepszych ambasadorów małych ojczyzn, wybitnych swoim talentem, pracą i osiągnięciami – nie ma lepszej lekcji patriotyzmu, jak praca dla małej i wielkiej Ojczyzny. Prócz bardzo wielu odznak i wyróżnień naukowych profesor Wojnarowski został uhonorowany m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Droga zawodowa profesora to jedna z ważniejszych kart nie tylko polskiej technicznej myśli naukowej ostatnich dziesięcioleci, Politechniki Śląskiej i Akademii Nauk Stosowanych  w Nowym Sączu, ale też naszej starosądeckiej historii.

Skip to content