Obwieszczenie w sprawie projektów zmian w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego

Burmistrz Starego Sącza zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 16.10.2023r. do 07.11.2023r. projektów zmian Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego „Mostki” „Łazy Biegonickie 2”, „Gołkowice Górne15” i „Miasto Stary Sącz- Plan Nr 8” wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Skip to content