Dzienny Dom Seniora dla mieszkańców Gminy Stary Sącz

Od sierpnia 2019 r. realizowany jest projekt, w ramach którego w budynku przy ul.Daszyńskiego 18 w Starym Sączu od października 2019 r. rozpocznie swoją działalność Dzienny Dom Seniora.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,współfinansowany jest przezUnię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach IX Osi Priorytetowej: Region spójny społecznie,Działania 9.2Usługi społeczne i zdrowotne,Poddziałania 9.2.3Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, Typ projektu B -Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych.

Czytaj więcej

Skip to content