Projekt Starosądeckiej Fundacji Kultury z ministerialną dotacją

Projekt fundacji pn. “Krajoznawcze wyjazdy dla seniorów – odkrywanie piękna Polski” ma na celu dostarczenie alternatywnego, opartego na krajoznawstwie, sposobu spędzania wolnego czasu dla osób starszych. Zyskał uznanie w oczach komisji i zostanie dofinansowany sumą w wysokości 499 000 zł.

Chcemy umożliwić seniorom odkrywanie uroków naszego kraju, integrowanie się z innymi, rozwijanie swoich zainteresowań i czerpanie radości z podróżowania – podkreśla Mariola Pękala-Piekarska ze Starosądeckiej Fundacji Kultury. – Poprzez nasze działania, pragniemy przyczynić się do tworzenia społeczeństwa przyjaznego dla seniorów i promować aktywne starzenie się. Zorganizowane zostaną trzy wyjazdy dla seniorów z Sądecczyzny oraz pięć przyjazdów seniorów z terenu Polski na Sądecczyznę. aby promować nasz piękny region.

Ogłoszenie wyników konkursu miało miejsce w Nowym Targu, a dobrymi dla nas nowinami podzielił się Andrzej Gut-Mostowy Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. W Nowym Targu zameldowała się mocna starosądecka reprezentacja: przedstawiciele Starosądeckiej Fundacji Kultury Wojciech Knapik i Mariola Pękala-Piekarska, Kazimierz Gizicki zastępca Burmistrza Starego Sącza, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku i przedstawicielki i przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy  Stary Sącz

Program Turystyki Społecznej to kolejna inicjatywa, która będzie bodźcem rozwoju turystyki w Polsce.

Skip to content