Projekty zmian Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego „Mostki”, „Łazy Biegonickie 2”, „Gołkowice Górne 15” oraz „Miasto Stary Sącz- Plan Nr 8” wyłożone do publicznego wglądu

Projekt zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego “Mostki”

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- Mostki

aneks do prognozy oddziaływania na środowisko- Mostki

Projekt zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego “Łazy Biegonickie 2”

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- Łazy Biegonickie 2

prognoza oddziaływania na środowisko- Łazy Biegonickie 2

załącznik graficzny nr 1 do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- Łazy Biegonickie 2

załącznik graficzny nr 2 do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- Łazy Biegonickie 2

załącznik graficzny nr 3 do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- Łazy Biegonickie 2

Projekt zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego “Gołkowice Górne 15”

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- Gołkowice Górne 15

prognoza oddziaływania na środowisko- Gołkowice Górne 15

Projekt zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego “Miasto Stary Sącz- Plan Nr 8”

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- Miasto Stary Sącz- Plan Nr 8

prognoza oddziaływania na środowisko- Miasto Stary Sącz- Plan Nr 8

załącznik graficzny nr 1 do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- Miasto Stary Sącz- Plan Nr 8

Skip to content