Konsultacje projektu Strategii terytorialnej Partnerstwa – Związek Gmin Krynicko-Popradzkich

Gminy Krynicko-Popradzkie (Krynica-Zdrój, Łabowa, Muszyna, Piwniczna-Zdrój, Rytro i Stary Sącz) od wielu lat współpracują ze sobą w ramach związku międzygminnego. Głównym celem tej współpracy są wspólne działania na rzecz rozwoju turystyki i usług uzdrowiskowych.

Kolejnym krokiem na naszej ścieżce rozwojowej jest opracowanie wspólnej strategii terytorialnej. W wyniku diagnozy stanu, badań ankietowych i szeregu warsztatów z interesariuszami opracowaliśmy projekt Strategii terytorialnej Partnerstwa – Związek Gmin Krynicko-Popradzkich.

Niniejsza Strategia ułatwi Partnerstwu oraz naszym samorządom korzystanie ze środków europejskich, zwłaszcza tych skierowanych na rozwój turystki, kultury i ochronę zabytków.

To Państwo jesteście kluczowymi interesariuszami w tym procesie, dlatego też zwracamy się do Was z prośbą o aktywny udział w konsultacjach tego dokumentu.

Będziemy wdzięczni z przekazywanie wszelkich uwag/komentarzy/pomysłów na adres: pdp@muszyna.pl, lub do urzędu gminy – prosimy o korzystanie z formularza zgłaszania zmian. Uwagi można zgłaszać do 15 listopada br.

Jednocześnie zapraszamy na spotkanie konsultacyjne on-line, które odbędzie się w piątek 3 listopada o godzinie 12.00.

Link do spotkania: konsultacje strategii

Z góry dziękujemy za Państwa zaangażowanie w konsultacje Partnerstwo Związek Gmin Krynicko-Popradzkich”.

Skip to content