Dotacje na remont zabytkowych bram

Urząd Miejski w Starym Sączu przystępuje do sporządzania dokumentacji dotyczącej remontu lub wymiany bram w budynkach wpisanych do rejestru zabytków lub Gminnej Ewidencji Zabytków położonych w Starym Sączu.

Właścicieli budynków zainteresowanych dofinansowaniem z budżetu gminy prosimy o kontakt z Referatem Geodezji i Planowania Przestrzennego urzędu miejskiego (I piętro, pok. Nr 37, tel. 18 449 77 35) do 20 listopada 2023 r.

Skip to content