Wieczór poezji “W Dolinie Popradu”

9 grudnia o 18:30 w Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu odbędzie się wieczór poezji “W Dolinie Popradu”, będący lirycznym podsumowaniem konkursu poetyckiego i zarazem sentymentalną podróżą przez czas, który bezpowrotnie minął.

Ogólnopolski Konkurs poetycki im. Henryka Cyganika “W Dolinie Popradu” ogłoszony wczesną wiosną przez CKIS we współpracy z Powiatową i Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczna im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu oraz Starosądecką Fundacją Kultury. Z założenia inicjatywa ta miała na celu zachęcenie lokalnych mistrzów słowa i wszystkich miłośników naszego regionu do podjęcia próby pokazania światu unikalnego piękna, dziedzictwa i klimatu Doliny Popradu, która jakby nie patrzeć, czystą poezją płynie. Utwory liryczne miały nawiązywać do szeroko pojętych przeżyć, przemyśleń, wspomnień, emocji i odczuć związanych z Doliną Popradu, której umowne granice wyznaczają cztery nadpopradzkie gminy: Muszyna, Piwniczna, Rytro, Stary Sącz. Wymogiem merytorycznym konkursu było także pojawienie się w utworze literackim nazwy geograficznej związanej z Doliną Popradu.

Dzięki patronatowi Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i sile mediów społecznościowych informacja o konkursie dotarła w najodleglejsze zakątki Polski, co zaowocowało równo setką nadesłanych zgłoszeń. W komisji konkursu obradowali i wydali werdykt literaci i literaturoznawcy: Andrzej Dębkowski, Dr Agnieszka Kania i Kamil Cyganik – obok trzech głównych nagród oraz nagrody specjalnej Burmistrza za wiersz o Starym Sączu, przyznano także wyróżnienie za wiersz poświęcony patronowi konkursu Henrykowi Cyganikowi. Program wieczoru poezji “W Dolinie Popradu” został przygotowany przez aktorów Teatru Robotniczego im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu, w reżyserii Janusza Michalika. O oprawę muzyczną zadbał wieloletni, serdeczny przyjaciel Heńka – Andrzej Górszczyk; a kilka piosenek Cyganika zagra i zaśpiewa troje z pięciorga jego dzieci. Podczas spotkania nastąpi również oficjalne podsumowanie konkursu i wręczenie nagród laureatom. Wstęp wolny

Skip to content