Budżet nastawiony na inwestycje

W przyszłym roku gmina Stary Sącz planuje wydać ponad 163 milionów złotych, z czego 41,5 miliona na inwestycje. Rada Miejska w Starym Sączu przyjęła budżet gminy na 2024 r.

Jacek Lelek Burmistrz Starego Sącza: To budżet dobrze przygotowany, szczegółowo omawiany i przedyskutowany na komisjach rady. Bardzo dziękuję pani skarbnik Bogumile Klimczak z zespołem za ogrom pracy. Najważniejsze jest z pewnością to, że to budżet nadal prorozwojowy, zakłada wysoki poziom wydatków inwestycyjnych i to napawa optymizmem. Jak widać w porównaniu z poprzednim budżetem jest znacząco wyższy. Aż 41 mln zł zaplanowaliśmy na inwestycje istotne dla rozwoju miasta i gminy. Wyróżnik tego budżetu to inwestycje w rozwój gospodarczy i w sferę społeczną. Przez ostatnie lata dominantą były inwestycje kanalizacyjne i drogi, teraz mamy inwestycje w Dom Pomocy Społecznej, żłobek, Środowiskowy Dom Samopomocy, myślimy o nowych przedszkolach – to będzie dla mieszkańców nowa jakość funkcjonowania  w naszym mieście i gminie w obszarze społecznym. Dochody majątkowe wzrastają, dochody bieżące wzrastają, deficyt jest mniejszy, więc to są wszystko wskaźniki, które z optymizmem pozwalają patrzeć w przyszłość. To bardzo dobry budżet dla naszej gminy. Dziękuję Radzie Gminy w Starym Sączu z zaufanie i przyjęcie tego budżetu.

Jednym z najważniejszych planów,  już zresztą rozpoczętych, jest kontynuacja budowy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, która przy połączeniu z ul. Podegrodzką (również remontowaną) ma być „małą obwodnicą” Starego Sącza. Te prace powinny zakończyć się w 2024 r. Jeśli chodzi o ten rejon miasta,  rozpocznie się budowa mieszkań do wynajęcia w ramach projektu spółki SIM Małopolska przy ul. Podegrodzkiej. Ta cześć Starego Sącza zmieni się więc nie do poznania. Gmina planuje też budowę żłobka w Starym Sączu – pierwszego na terenie naszej gminy. Do 10 stycznia można składać oferty
w przetargu i jest zainteresowanie, więc budowa na pewno ruszy. Na osiedlu Lipie w Starym Sączu zacznie się budowa Domu Pomocy Społecznej, który ma być gotowy w 2025 roku. W przyszłym roku ma się zakończyć natomiast rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Cyganowicach.

Uszczegóławiając jeszcze sprawy drogowe, to na drogi publiczne gminne zaplanowano w budżecie 24 473 490,53 zł . W tej sumie mieszczą się wspominane już ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Podegrodzka, ale też rozbudowa drogi gminnej Barcice – Cmentarz – do Popradu, rozbudowa drogi gminnej ul. Popowicka w Starym Sączu. Szykuje się ponadto budowa mostku na Moszczeniczance – w ramach poprawy dostępności do atrakcji turystycznych w ramach tarczy górskiej. Na pewno dobrymi wiadomościami dla mieszkańców Skrudziny, Gołkowic Dolnych i Barcic są zabezpieczone pieniądze na projekty na budowę sali gimnastycznej dla SP w Skrudzinie i projekty budowlane na przedszkola w Gołkowicach Dolnych i Barcicach (razem 390 tys. zł).

Skip to content