Ważne ogłoszenie – Kontrole pieców.

Kontrole pieców mogą przeprowadzać tylko pracownicy Urzędu Miejskiego w Starym Sączu z ważnymi upoważnieniami.

 W związku z sygnałami dotyczącymi osób podających się za pracowników urzędu kontrolujących kotły informujemy, że pracownicy Urzędu Miejskiego w Starym Sączu okazują upoważnienie wydane przez burmistrza Starego Sącza bądź osobę upoważnioną. Osoby kontrolowane mają prawo żądać okazania tego upoważnienia, a w przypadku wątpliwości skontaktować się z Urzędem Miejskim w Starym Sączu (tel. 18 446 02 70 wew. 128 lub 201).

Jednocześnie przypominamy, że w czasie kontroli pracownik ma prawo: wstępu na teren nieruchomości prywatnych w godzinach od 6 do 22, wykonania niezbędnych czynności kontrolnych, w tym pobrania próbek z paleniska, wewwania policji w razie utrudniania kontroli.

Skip to content