Kanalizacja. Po Starym Sączu czas na Moszczenicę Niżną.

Po rozszerzeniu projektu pn. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz” o Mostki, Gołkwice Dolne, Moszczenicę Wyżną i Wyżną ogłoszono pierwszy przetarg. Wygrała firma Mur-bet, a koszt budowy tego odcinka to 8 230 503 zł. 

Planowana jest też budowa sieciowej przepompowni ścieków. Zaplanowano przełożenie gazociągu. Ten odcinek zostanie włączony do wybudowanej sieci kanalizacyjnej przy potoku Moszczeniczanka (rejon ul. Partyzantów) oraz do istniejącej studni rewizyjnej w ul. Witosa.

Kiedy burmistrz Jacek Lelek podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie budowy kanalizacji w Mostkach, Moszczenicy Wyżnej, Moszczenicy Niżnej i Gołkowicach Dolnych obecnie realizowany projekt rozszerzył się o cztery nowe zadania  Teraz cała inwestycja z nowymi odcinkami będzie warta 62,4 mln zł przy dofinansowaniu z unijnego Funduszu Spójności rzędu 30,7 mln zł.

W ramach tych czterech zadań nowe odcinki kanalizacji będą miały długość 42 km 606 m i obejmą 2626 oósb, a długość wodociągu w Moszczenicy Wyżnej to 7 km dla 435 osób.

Skip to content