Brawo!!! 40 000 zł na „Doposażenie świetlic wiejskich w Gminie Stary Sącz”

Gmina Stary Sącz w ramach konkursu “Małopolskie świetlice wiejskie 2024” na realizację zadania pn. „Doposażenie świetlic wiejskich w Gminie Stary Sącz” pozyskała z budżetu Województwa Małopolskiego 40 000,00 zł.

Świetlice wiejskie są niezwykle istotnymi miejscami dla lokalnych społeczności. Często pełnią rolę lokalnych centrów kultury, stanowiąc przestrzeń integracji społecznej, umożliwiając rozwijanie zainteresowań, pasji i talentów oraz ułatwiając nawiązywanie relacji międzyludzkich. Przeznaczone są dla mieszkańców w każdym wieku – od najmłodszych dzieci po seniorów.

W ramach zadania Gmina Stary Sącz planuje zakup elementów wyposażenia na łączną kwotę 75 140,00 zł. Wkład własny gminy – 35 000,00 zł

Podsumowując, każda ze świetlic otrzyma odpowiednio:

  1. Świetlica Wiejska w Mostkach: 11 820 zł
  2. Świetlica Wiejska w Przysietnicy: 10 500 zł
  3. Świetlica Wiejska w Woli Kroguleckiej: 24 000 zł
  4. Świetlica Wiejska w Gaboniu: 28 820 zł

    Zakupione zostaną sprzęty RTV/AGD, akcesoria kuchenne oraz sprzęt do siłowni.

    Skip to content