929 gospodarstw domowych w zasięgu sieci światłowodowej

Dzięki dobrej współpracy z Gminą Stary Sącz ORANGE Polska S.A. zapewni ultraszybki dostęp do internetu dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Stary Sącz.

W wyniku rozstrzygnięć konkursu ogłoszonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Orange Polska zbuduje internetową sieć światłowodową w projekcie „NOWOSĄDECKI Orange Światłowód”, obszar nr 5.12.10.a., w którym znajduje się Gmina Stary Sącz.

Lista adresów wybranych do inwestycji

W ramach Krajowego Planu Odbudowy, Polska wprowadziła wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, które będą rozwijać infrastrukturę szerokopasmową na obszarach, gdzie dotychczas brakuje takiego dostępu, czyli tzw. “białe plamy”. Celem jest zapewnienie szybkiego dostępu do internetu dla wszystkich gospodarstw domowych w tych obszarach.

Informacje o konkursie dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/inwestycja-c111-zapewnienie-dostepu-do-bardzo-szybkiego-internetu-na-obszarach-bialych-plam-1-nabor-uruchomiony.

Na stronie znajduje się również Lista Punktów Adresowych wskazanych do objęcia zasięgiem sieci.

Infrastruktura światłowodowa oparta na kablach światłowodowych doprowadzana będzie do granicy działki dla budynków jednorodzinnych i do części wspólnych dla budynków wielorodzinnych.

Wybudowana sieć będzie dostępna dla wszystkich operatorów, zainteresowanych świadczeniem usług na terenie gminy.

Na etapie budowy mieszkańcy nie ponoszą, żadnych opłat związanych z inwestycją.

Inwestycja będzie realizowana etapowo, a planowany termin zakończenia ostatniego etapu to 30.06.2026r.

Wszelkie informacje o aktualnych i planowanych zasięgach sieci szerokopasmowych można znaleźć i zweryfikować także na stronie internetowej https://internet.gov.pl.

.

Skip to content