Stowarzyszenie Świętej Kingi w Starym Sączu – 25 lat wspólnej służby dla społeczności

Uroczystość – 6 kwietnia 2024 r. (sobota) o godz. 12:00

Jubileuszowe 25-lecie Stowarzyszenia Świętej Kingi w Starym Sączu to wyjątkowy moment, w którym składamy hołd naszej historii, wspólnym wysiłkom oraz zaangażowaniu w budowę lepszej przyszłości naszej społeczności.

Stowarzyszenie jest zarejestrowanym stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną. Jego działalność opiera się głównie na pracy społecznej ogółu członków

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  • Szerzenie wiedzy o wartościach i cnót Świętej Kingi: Organizuje rekolekcje, konferencje, seminaria, spotkania, debaty oraz wystawy, mające na celu edukację członków Stowarzyszenia, samorządowców oraz społeczności lokalnych na temat życia i wartości, którymi kierowała się Święta Kinga.
  • Program formacji duchowej: Realizuje program formacji duchowej oparty na wartościach ewangelicznych, dostępny dla członków Stowarzyszenia oraz osób zainteresowanych.
  • Współpraca z Klasztorem ss. Klarysek w Starym Sączu: Angażuje się w ochronę dóbr kultury, dziedzictwa narodowego i tradycji poprzez współpracę z Klasztorem.
  • Wsparcie materialne Klasztoru ss. Klarysek: Zapewnia wsparcie finansowe dla Klasztoru ss. Klarysek w Starym Sączu.
  • Organizacja turystyki pielgrzymkowej: Prowadzi organizację turystyki pielgrzymkowej zarówno na terenie kraju, jak i zagranicą.
  • Propagowanie wymiany międzykulturowej: Promuje i organizuje wymianę międzykulturową oraz wzmacnia więzi między społeczeństwami krajów związanymi z życiem i działalnością Świętej Kingi.
  • Zbieranie środków finansowych: Pozyskuje środki finansowe potrzebne do realizacji celów Stowarzyszenia.
  • Pozyskiwanie sponsorów i darczyńców: Dąży do pozyskiwania sponsorów, darczyńców oraz innych podmiotów, które mogą wesprzeć Stowarzyszenie w realizacji jego celów statutowych.

Głównym wyrazem działalności Stowarzyszenia jest coroczna organizacja Górskich Pielgrzymek Szlakiem Świętej Kingi.

“Jubileuszowe 25-lecie Stowarzyszenia Świętej Kingi w Starym Sączu to nie tylko okazja do świętowania, ale także moment refleksji nad dotychczasowymi osiągnięciami oraz wzmacniania naszych działań na rzecz dobra społecznego. Z dumą patrzymy w przyszłość, gotowi kontynuować naszą misję, z wiarą w siłę wspólnoty i wartości, które nas inspirują.”

Skip to content