Spotkanie autorskie z Tadeuszem Dudą

Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. W. Bazielicha w Starym Sączu zaprasza w dniu 10 kwietnia /środa/ 2024 r. o godz. 17.00 na spotkanie autorskie z Tadeuszem Dudą, autorem książki Ważniejsze wydarzenia dotyczące poszczególnych wsi wchodzących w skład Gminy Stary Sącz do końca 2022 roku. Spotkanie będzie prowadził Sylwester Rękas, kierownik nowosądeckiego oddziału Archiwum Narodowego w Krakowie.

Tadeusz Duda urodził się 27 maja 1944 r. w Starym Sączu tuż po śmierci ojca, Franciszka, zamordowanego przez Niemców członka Armii Krajowej. Po ukończeniu miejscowego liceum ogólnokształcącego studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim i w 1967 r. uzyskał tytuł magistra historii. W latach 1967-2003 był kierownikiem i kustoszem nowosądeckiego oddziału Archiwum Narodowego w Krakowie. Jest autorem ponad 90 publikacji naukowych z dziedziny archiwistyki, źródłoznawstwa i historii, przede wszystkim Sądecczyzny i sąsiednich powiatów, zamieszczanych głównie w Roczniku Sądeckim, a także w monografiach historycznych miast (Nowego Sącza, Starego Sącza, Krynicy-Zdroju). Autor wydanego w 2019 r. Kalendarium ważniejszych wydarzeń Miasta i Gminy Stary Sącz 1945-2016 oraz Starosądeckiego słownika biograficznego wydanego rok później.  Długoletni działacz i członek honorowy Polskiego Towarzystwa Historycznego i Rady Programowej Rocznika Sądeckiego.

Skip to content