SIM Małopolska – Podpisanie umowy na budowę mieszkań w Starym Sączu

Wykonawca, którym jest firma REMAR, może przystępować do realizacji zadania pn. Inwestycja nr 11: “Budowa 2 budynków mieszkaniowych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą na działkach nr 675/4, 674/8, 673/7, 671/3, 625/4 przy ul. Podegrodzkiej w Stary Sącz.

W ramach inwestycji planuje się utworzenie 104 lokali mieszkalnych o zróżnicowanym metrażu (31-72 m2) w budynkach wielorodzinnych.

Wizualizacja budynku oraz zagospodarowania terenu:

Rzut 1, 2 i 3 piętra

Zagospodarowanie terenu

Na planie zagospodarowania terenu zaznaczono “projektowana droga” jest to ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, która jest w trakcie zaawansowanej realizacji. Droga ta ułatwi komunikację mieszkańcom, a przy okazji otworzy dostęp do nowych terenów pod inwestycje i budownictwo mieszkaniowe.

Powstaje chciałoby się powiedzieć nowe osiedle, z uwagi na to iż obok inwestycji zlokalizowane są nowo wybudowane budynki mieszkaniowe.

Skip to content