Pamiątki po prof. Józefie Wojnarowskim przekazane do muzeum

Kolejna duża partia pamiątek trafiła do Muzeum Regionalnego w Starym Sączu. 

Po zakupie na aukcji pamiątek po Adzie Sari i przekazaniu przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie w depozyt do muzeum skarbów archeologicznych  odnalezionych w starosądeckiej  ziemi  ostatnio, mieszkająca w Kanadzie p. Marta Wojnarowska przekazała duży zasób pamiątek po swoim ojcu prof. zw. dr. hab. inż. Józefie Wojnarowskim.

Józef Bolesław Wojnarowski (ur. 3 kwietnia 1933 w Starym Sączu, zm. 22 września 2023 tamże) – polski naukowiec, profesor nauk technicznych, specjalista w dziedzinie mechaniki, dynamiki układów mechanicznych, budowy i eksploatacji maszyn, maszyn włókienniczych, eliminacji drgań maszyn, teorii grafów, mechaniki płynów biomechaniki i mechatroniki, nauczyciel akademicki Politechniki Śląskiej w Gliwicach i Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu.  Doktor  Donieckiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego, Ukraina oraz Politechniki Łódzkiej

W zbiorze znajdują się medale i odznaczenia Profesora, dyplomy i listy gratulacyjne i albumy z fotografiami przedstawiające działalność i życie rodzinne. Szereg dokumentów rodzinnych, świadectw szkolnych i zdjęć luzem.  Przyjęliśmy dorobek naukowy Profesora w postaci podręczników jego autorstwa lub współautorstwa a także wydawnictwa biograficzne o prof. Józefie Wojnarowskim.

W przekazanym zbiorze znajdują się też zabytki techniki, których Profesor był kolekcjonerem. Są to:  maszyna do pisania – jeden z pierwszych modeli, fonograf Edisona, kalkulator do rachunków z lat 1922-1932, sumator,  Przyrząd do strugania ołówków, wojskowy przyrząd do mierzenia kątów.

Jesteśmy bardzo wdzięczni p. Marcie  Wojnarowskiej , że postanowiła aby pamiątki po zmarłym ojcu, wybitnym starosądeczaninie pozostały w jego rodzinnym mieście  a miejscem ich przechowania i  eksponowania było nasze muzeum.

Pamiątki są obecnie katalogowane a część z nich będzie eksponowana na wystawie głównej – po częściowej zmianie ekspozycji w listopadzie b. r.

Skip to content