Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza z dnia 21 maja 2024 r. o dodatkowym terminie zgłoszeń kandydatów na Sołtysa w Sołectwach w których nie zgłoszono żadnego kandydata oraz kandydatów na członków Rady Sołeckiej oraz do Zarządu Osiedla w jednostkach pomocniczych w których liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza niż 3, w wyborach zarządzonych na dzień 23 czerwca 2024 r.

Skip to content