150-lecie OSP Stary Sącz: Obchody i Wielki Jubileusz

Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Sączu świętowała swoje 150-lecie działalności, przyciągając uwagę licznych mieszkańców, gości oraz ważnych osobistości, w tym Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Uroczystości odbyły się przy Ołtarzu Papieskim, tworząc wyjątkową atmosferę dla tego historycznego wydarzenia.

Obchody rozpoczęły się mszą świętą o godzinie 13:00 na placu przy Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania „Opoka”. W ceremonii wzięło udział wielu strażaków z różnych jednostek OSP oraz mieszkańców Sądecczyzny.

Po mszy odbył się uroczysty apel, podczas którego zasłużeni strażacy i inne osoby otrzymały medale i odznaczenia. Nie zabrakło przemówień i gratulacji, które podkreślały znaczenie i historię jednostki.

Prezydent Andrzej Duda w swoim wystąpieniu nawiązał do bogatej historii Starego Sącza, przypominając, że miasto wielokrotnie musiało stawić czoła pożarom, co przyczyniło się do powstania OSP w 1874 roku. Prezydent podkreślił, że strażacy od zawsze byli gotowi służyć Bogu, ojczyźnie i bliźniemu.

Prezydent wspominał swoje dzieciństwo spędzone w Starym Sączu i wyraził swoją dumę z zaangażowania młodzieżowej drużyny pożarniczej. Podkreślił także, jak ważna jest gotowość strażaków do niesienia pomocy o każdej porze dnia i nocy, często kosztem własnych planów i rodzinnych uroczystości.

– “Wiele razy syrena alarmowa przerywała niedzielny obiad, wypoczynek, zabawę z dziećmi, wnukami, rodzinne święta, uroczystości. Nie jeden raz zrywaliście się, zrzucając z siebie odświętne ubrania, by włożyć mundur i jechać na ratunek, bezinteresownie, tylko po to, żeby pomóc drugiemu człowiekowi. Dziękuję wam za to z całego serca” – podkreślił Prezydent Andrzej Duda.

Jubileuszowa uroczystość była okazją do wręczenia licznych wyróżnień. Samorząd województwa małopolskiego uhonorował jednostkę Złotą Nagrodą Polonia Minor. Marszałek Witold Kozłowski oraz przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, prof. Jan Tadeusz Duda, wręczyli nagrodę, wyrażając uznanie za wkład OSP w ratownictwo, ochronę przeciwpożarową oraz zaangażowanie w życie lokalnej społeczności.

“Proszę przyjąć Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego, Złotą Polonię Minor, jako wyraz uznania za dotychczasową działalność i wieloletnią służbę na rzecz Małopolski i jej mieszkańców” – powiedział marszałek Witold Kozłowski.

Uchwałą Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczeni zostali Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek oraz druhna Barbara Jop.

Brązowy Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa otrzymali druh Bartłomiej Jaworski, druh Łukasz Sikora oraz Wiesław Sasak.

Odznakę STRAŻAK WZOROWY przyznano druhnie Ewie Jaworskiej, druhnie Kindze Greczek oraz druhowi Kacprowi Wojakowi.

Skip to content