Ważna informacja !!!

Została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Budowa Domu Pomocy Społecznej (DPS) w Starym Sączu” !

Wykonawcą zadania jest firma Instalacje Budownictwo Marcin Pietruszka. Całkowita wartość projektu wynosi 12 332 750,68 zł brutto, z czego Gmina uzyskała promesę w wysokości 11 959 909,52 zł z programu Polski Ład. Środki pozyskane z Programu Inwestycji Strategicznych sfinansują tę inwestycję w 85%.

Nowoczesna Infrastruktura dla Mieszkańców

Dzięki tej inwestycji, mieszkańcy Starego Sącza zyskają nowoczesne i komfortowe miejsce, które zapewni opiekę i wsparcie potrzebującym. To kolejny krok w kierunku poprawy jakości życia w naszej Gminie! 🌟

Nowy obiekt będzie położony dokładnie na granicy Starego Sącza (os. Lipie) i Moszczenicy Niżnej. W nowoczesnym DPS znajdzie mieszkanie 50 podopiecznych, a także zostanie stworzona możliwość funkcjonowania całodobowej opieki wytchnieniowej dla kilku osób.

-Konsekwentnie realizujemy naszą strategię, w której polityka społeczna, w tym również senioralna, odgrywa bardzo ważną rolę. Nowy Dom Pomocy Społecznej będzie nie tylko miejscem, gdzie osoby starsze i potrzebujące wsparcia znajdą profesjonalną opiekę, ale również przestrzenią, która zapewni im godne warunki życia

W bieżącym roku, czyli 2024, planujemy wykonanie robót ziemnych, fundamentów oraz izolacji podziemia. To kluczowe etapy budowy, które umożliwią dalsze prace nad nowoczesnym obiektem.

Nowy Dom Pomocy Społecznej to nie tylko budynek – to miejsce, które będzie pełnić ważną rolę w życiu naszej społeczności.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w ten projekt i czekamy z niecierpliwością na jego realizację!

Skip to content