Niedziela – wybory na Sołtysów I Rady Sołeckie

Już w niedzielę (23 czerwca) odbędą się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Gminie Stary Sącz a także Przewodniczących Osiedli i ich Zarządy w mieście Stary Sącz.

Lokale wyborcze będą czynne do 7:00 -15:00.

Głosowanie odbywa się przez postawienie znaku X w kratce po lewej stronie obok JEDNEGO nazwiska kandydata.

Postawienie znaku X przy więcej niż jednym nazwisku kandydata lub nie umieszczenie znaku X przy nazwisku żadnego kandydata powoduje nieważność głosu. Dopisanie dodatkowego nazwiska także uznaje się za głos nieważny.

Sołtysem zostaje kandydat, który otrzyma największą liczbę ważnie oddanych głosów, a pozostałymi członkami Rady Sołeckiej zostają wybrani kandydaci, którzy kolejno otrzymają największą liczbę ważnie oddanych głosów.

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej to czas, kiedy społeczność może wybrać swoich przedstawicieli, którzy będą reprezentować ich interesy i wspólnie podejmować decyzje dotyczące lokalnych spraw.

Ostateczne wyniki wyborów będą miały istotny wpływ na funkcjonowanie i rozwój danego sołectwa przez kolejną kadencję.

Termin wyborów 23 czerwca 2024 r. (niedziela) 7:00 – 15:00

KANDYDACI NA SOŁTYSÓW

Sołectwo Barcice
KOSZKUL Tomasz Piotr, lat 45;
WĄCHAŁA Rafał Jan, lat 44.

Sołectwo Barcice Dolne
MAIRER Przemysław Tomasz, lat 46.

Sołectwo Gaboń
KRÓL Maria, lat 68.

Sołectwo Gaboń-Praczka
KUCZAJ Andrzej, lat 59.

Sołectwo Gołkowice Dolne
MYJAK Andrzej, lat 60.

Sołectwo Gołkowice Górne
KUROWSKI Józef Adam, lat 73.

Sołectwo Łazy Biegonickie
GÓRKA Józef Marian, lat 60;
RAMS Włodzimierz Witek, lat 67.

Sołectwo Mostki
BAWEŁKIEWICZ Janina, lat 64.

Sołectwo Moszczenica Niżna
BULANDA Aldona Elżbieta, lat 64;
FLOREK Władysław Michał, lat 62.

Sołectwo Moszczenica Wyżna
MAJEWSKI Jan, lat 54;
POTOK Aneta Marta, lat 49.

Sołectwo Myślec
WĘGRZYN Maria, lat 73.

Sołectwo Popowice
JURECKI Wojciech Stanisław, lat 67.

Sołectwo Przysietnica
OGORZAŁY Bożena Stanisława, lat 60;
TOKARCZYK Jan Wincenty, lat 41;

Sołectwo Skrudzina
SZEWCZYK Lidia, lat 61;
WOJNAROWSKA Anna, lat 45.

Sołectwo Wola Krogulecka
KANTOR Piotr Leon, lat 55;
SKOCZEŃ Wojciech Józef, lat 38.

KANDYDACI DO RADY SOŁECKIEJ

Sołectwo Barcice
BARNACH Arkadiusz Andrzej, lat 35;
BOCHNIARZ Janusz Władysław, lat 50;
MARCINOWSKI Bartosz Leszek, lat 33;
OBRZUD Krzysztof Robert, lat 50;
OGORZAŁY Andrzej, lat 58;
SADOWSKA Zofia, lat 47;
SOPATA Zbigniew, lat 44;
STANCZAK Renata Anna, lat 50;
TOMASIAK Paweł, lat 36;
WIKARCZYK Jarosław Marek, lat 40.

Sołectwo Barcice Dolne
GORCZOWSKI Paweł Stanisław, lat 62;
JANIK Dawid Wojciech, lat 29;
KANTOR Wiesława Małgorzata, lat 68;
KOSZKUL-GOMUŁKA Agata, lat 66;
PUSTUŁKA Andrzej, lat 61.

Sołectwo Gaboń
BIERYT Zofia, lat 56;
CZERPAK Kazimierz, lat 71;
FLOREK Piotr, lat 63;
GRABSKI Czesław, lat 65;
POPARDA Mieczysław, lat 59.

Sołectwo Gaboń-Praczka
BIERYT Michał Władysław, lat 58;
KACZOR Teofil Wiesław, lat 53;
PASOŃ Andrzej Juliusz, lat 64;
ZAGÓROWSKA Maria Antonina, lat 52.

Sołectwo Gołkowice Dolne
ADAMEK Krzysztof Józef, lat 65;
FRYC Maria, lat 53;
KOSZUT Jerzy Paweł, lat 62;
KURZEJA Michał, lat 65;
OLSZOWSKI Aleksander, lat 65.

Sołectwo Gołkowice Górne
BANACH Paweł, lat 44;
JOP Piotr, lat 49;
KLAG Jerzy, lat 57;
LORCZYK Józef, lat 70;
MYJAK Andrzej, lat 58.

Sołectwo Łazy Biegonickie
BARNACH Augustyn, lat 66;
BŁACHUTA Grzegorz Kazimierz, lat 43;
GABRYŚ Tadeusz, lat 62;
GÓRA Wojciech Karol, lat 36;
JANISZ Maria Ewa, lat 69;
MACIUSZEK Stanisław, lat 56;
MACIUSZEK Tadeusz Franciszek, lat 55;
MROZOWSKA Iwona Joanna, lat 38;
SŁABY Kamil Jan, lat 35;
SŁABY Barbara Natalia, lat 37.

Sołectwo Mostki
GRABIAS Teresa Anna, lat 62;
JANIK Małgorzata, lat 40;
OLSZAK Piotr Józef, lat 56;
PIERZCHAŁA Sylwester, lat 62;
PLATA Antoni, lat 63.

Sołectwo Moszczenica Niżna
BULANDA Aldona Elżbieta, lat 64;
KLAG Józef, lat 73;
KOŻUCH Patryk Krystian, lat 28;
MACIUSZEK Zdzisław, lat 57;
NOWAK Jan, lat 48;
PLATA Marian, lat 69;
TOBIASZ Kinga Izabela, lat 25;
WÓJCIK Marta, lat 43;
WOJAK Katarzyna Magdalena, lat 40.

Sołectwo Moszczenica Wyżna
BIELAK Wiesław, lat 57;
HAZA Elżbieta Iwona, lat 37;
JURECKI Paweł Piotr, lat 55;
JUREK Wojciech, lat 44;
MARDUŁA Stanisław, lat 67;
MARDUŁA Wiesław, lat 58;
OGORZAŁY Danuta Katarzyna, lat 33;
ORŁOWSKI Tadeusz Jan, lat 52.

Skip to content