Ogłoszono konkurs na „Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej 2024”!

Polska Organizacja Turystyczna (POT) ogłosiła rozpoczęcie 21. edycji konkursu na „Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat POT 2024”. Do konkursu można zgłaszać produkty turystyczne o charakterze: wydarzenia cyklicznego, pakietu usług turystycznych lub imprezy turystycznej, obiektu, szlaku lub miejsca. Termin zgłaszania produktów upływa 6 września 2024 r. Zgłoszenia można dokonywać za pomocą aplikacji konkursowej dostępnej na stronie: konkurs.pot.gov.pl, wybierając województwo małopolskie.

Etapy Konkursu

Konkurs składa się z dwóch etapów:

  1. Etap regionalny: Zgłoszone produkty oceni regionalna Kapituła Konkursowa, która wytypuje produkty do etapu ogólnopolskiego.
  2. Etap ogólnopolski: Najlepsze produkty z etapu regionalnego przejdą do etapu ogólnopolskiego, który zakończy się 18 października 2024 r.

Kapituła Konkursu POT wyłoni produkty turystyczne, którym przyznane zostaną:

  • Certyfikaty POT,
  • Złoty Certyfikat POT,
  • Certyfikat Turystyczne Odkrycie Roku.

Nagrody i Wyróżnienia

Dodatkowo, internauci poprzez głosowanie na portalu www.polska.travel przyznają Certyfikat Internautów. Ceremonia wręczenia Certyfikatów odbędzie się 19 listopada 2024 r. Wyróżnione produkty będą promowane przez POT na rynku krajowym oraz na rynkach zagranicznych do końca 2025 roku.

Nagrodą główną dla produktu, który uzyska Złoty Certyfikat, będzie krajowa kampania promocyjna w 2025 roku o wartości nie mniejszej niż 250 tys. zł.

Historia Konkursu

Konkurs organizowany jest od 2003 roku, a jego celem jest wyłonienie oraz promocja najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych w Polsce. W województwie małopolskim etapem regionalnym zarządza Małopolska Organizacja Turystyczna.

Laureaci Poprzednich Edycji

W poprzednich edycjach konkursu Certyfikat POT przyznano m.in.:

  • Energylandii – Rodzinnemu Parkowi Rozrywki w Zatorze (2022),
  • Żywemu Muzeum Obwarzanka w Krakowie (2021),
  • Juromanii – Świętu Jury Krakowsko-Częstochowskiej (2021).

Certyfikat Specjalny przyznano Ekspozycji Podziemny Olkusz (2021), a Certyfikat Internautów ponownie otrzymała Juromania (2021).

Zapraszamy do Udziału

Zachęcamy do zgłaszania produktów turystycznych i wzięcia udziału w konkursie, który promuje najciekawsze i najbardziej innowacyjne atrakcje turystyczne w Polsce.

Więcej informacji na stronie : http://mot.krakow.pl/news,743.html

Skip to content