Absolutorium i wotum zaufania dla Burmistrza Starego Sącza

28 czerwca 2024 roku na Sesji Rady Miejskiej Starego Sącza odbyło się głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania oraz absolutorium burmistrzowi Jackowi Lelkowi za wykonanie budżetu za rok 2023. Decyzje te były kluczowymi punktami w porządku obrad i miały znaczący wpływ na dalsze funkcjonowanie lokalnej administracji.

Zanim jednak przystąpiono do głosowania, przedstawiono i omówiono kluczowe kwestie związane z raportem o stanie gminy za rok 2023. Do debaty nad raportem zaprosił przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Stawiarski.

„Uważam, że rok 2023 był bardzo dobry dla Starego Sącza i dla całej gminy. Udało się zrealizować wiele inwestycji. Stawiamy na rozwój. To był dobry rok” – podsumował radny Jan Tokarczyk.

Radny Krzysztof Szewczyk pochwalił solidne wykonanie budżetu w zakresie oświaty i kultury fizycznej, wyrażając nadzieję na dalszą współpracę.

Radny Grzegorz Skalski poruszył problem dostępności komunikacji miejskiej, sugerując konieczność negocjacji w sprawie rozkładu jazdy.

Z kolei radny Tomasz Koszkul zwrócił uwagę na brak bazy noclegowej i terenów pod budowę domków letniskowych. Odnosząc się do komunikacji miejskiej, stwierdził, że urząd traktuje ją jako zło konieczne, na co burmistrz Lelek odpowiedział ,-Zarzut pana Koszkula, że traktujemy komunikację miejską jako zło konieczne to grubo chybiony zarzut. Komunikacja miejska to moje oczko w głowie –mówił burmistrz Jacek Lelekkiedy rozpoczynałem pracę burmistrza to nasza dotacja dla MPK to było 185 tys. złotych. To było ponad 10 razy mnie niż w roku bieżącym. Dla mnie istotne jest, żeby ta komunikacja była i zabezpieczała dni w których czasem nawet nie opłaca się jeździć. Pod tym względem byliśmy i jesteśmy wyróżniającą się gminą będąc partnerem Nowego Sącza. (…) Jestem przeciwny darmowej komunikacji. Obecnie płacimy 2 mln, żeby autobusy dojeżdżały do Starego Sącza. Żeby była darmowa musielibyśmy dopłacać drugie tyle. Jeżeli miałbym obrać jakiś kierunek to w stronę rozbudowy komunikacji zbiorowej. Skrudzina i Moszczenica były przecież całkowicie odcięte od komunikacji zbiorowej. Jeśli miałbym wydać kolejne 2 mln to wolałbym, żeby zrobili chociażby dodatkowy bus-pas na ulicy Węgierskiej w Nowym Sączu. Sukcesem komunikacji i naszego park&ride będzie właśnie bus pas. Szedłbym w rozbudowę a nie darmowe bilety.

Radny Paweł Nalepa zwrócił uwagę na nieukończone inwestycje oraz wydatki związane z działalnością jednostek kultury. Zauważył, że Centrum Kultury kończy rok na minusie, podczas gdy biblioteka na plusie, sugerując potrzebę przesunięć w budżecie.

Radny Sławomir Szczepaniak zachęcał do zapoznania się z raportem o stanie gminy, podkreślając, że zawiera on informacje o kierunkach działania i ich efektach. Radny Oskar Pierzchała, zauważył, że wszystkie atrakcje Starego Sącza nie przynoszą nam profitów i trzeba ułatwić przedsiębiorcom otwarcie biznesów poprzez obniżenie czynszów w lokalach.

My jako samorząd mamy czyste sumienie. Mamy niewiele nieruchomości i dzierżawimy je w dobrych cenachodpowiedział burmistrz Lelek –na politykę czynszową nie jesteśmy w stanie zadziałać w centrum rynku. Nie zgodzę się, że przedsiębiorcy nie widzą profitów. W ostatnim czasie powstał punkt z lodami czy pamiątkami przy Miejskiej Górze, więc ludzie widzą potencjał tych atrakcji.

Radny Marian Potoniec skwitował wszystko jednym zdaniem, –Jeszcze się taki nie urodził, żeby wszystkim dogodził -sporo osób, którzy przyjeżdżają z zagranicy mówią krótko: „jesteśmy zachwyceni Starym Sączem i macie wspaniałych włodarzy”. Cieszę się, że słyszę takie zdania od osób przyjeżdżających do Starego Sącza. Cieszę się, że mieszkam w tak szybko rozwijającej się Gminie. I z pewnością zagłosuję, za absolutorium i wotum zaufania.

Radny Dariusz Ptak apelował o przywrócenie budżetu obywatelskiego –Budżet Obywatelski powinien zostać przywrócony. To jest dialog z mieszkańcami, na co burmistrz Jacek Lelek odpowiedział, –Wiele tych projektów w budżetach obywatelskich nie dało się z przyczyn technicznych zrealizowaćTo bolało, więc budżet, który sam zainicjowałem tak szybko się zakończył. Kwestia zarządzania i utrzymania to była rzecz nie do ogarnięcia. Może trzeba zmienić formułę. Może trzeba projektować więcej projektów miękkich. Oczywiście możemy do tego wrócić jeśli jest taka będzie wola Rady Miejskiej.

Radny Marcin Ćwiklik podniósł kwestię wsparcia finansowego Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz Centrum Kultury, zwracając uwagę na wątpliwą transparentność rozliczeń pomiędzy Centrum Kultury a współpracującą fundacją. Burmistrz Jacek Lelek zaznaczył, że współpraca i budowanie atmosfery zaufania są kluczowe, apelując o unikanie insynuacji i oskarżeń.

Na zakończenie przystąpiono do głosowania:

Burmistrz Jacek Lelek otrzymał wotum zaufania, chociaż nie wszyscy radni byli jednomyślni. Dwóch radnych, Tomasz Koszkul i Marcin Ćwiklik, wstrzymało się od głosu w sprawie wotum zaufania, a jedna radna była nieobecna.

Natomiast w sprawie absolutorium wstrzymało się siedmiu radnych: Tomasz Koszkul, Jan Świtecki, Marcin Ćwiklik, Zofia Kucharska, Paweł Nalepa, Oskar Pierzchała oraz Dariusz Ptak. Nieobecna radna: Ogorzały Bożena.

„Dziękuję za absolutorium. To jest praca zespołowa. Dziękuję Radzie poprzedniej kadencji, mojemu zastępcy, pani skarbnik, wszystkim pracownikom urzędu, sołtysom i przewodniczącym osiedli. Współpraca zyskuje uznanie” – podsumował burmistrz Jacek Lelek.

Radni podjęli także uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stary Sącz za 2023 rok.

7 radnych wstrzymało się od głosu: Koszkul Tomasz, Świtecki Jan, Ćwiklik Marcin, Kucharska Zofia, Nalepa Paweł, Pierzchała Oskar, Ptak Dariusz. Nieobecna radna: Ogorzały Bożena. Pozostali radni byli „ZA”.

Skip to content