Sekretarz we władzach

Sekretarz Gminy Stary Sącz Daniel Śmierciak został wiceprezesem Forum Sekretarzy Polski Południowej działającym przy Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji. 

Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej to dobrowolne, nieformalne zgromadzenie osób pełniących aktualnie funkcje sekretarzy gmin i powiatów. Kontynuuje działalność i dorobek funkcjonującego od 1992 roku Forum Sekretarzy Gmin.

Forum formuje solidarność zawodową, sprzyja podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, sugeruje nowe rozwiązania dla samorządu terytorialnego, promuje ciekawe osoby ze środowiska oraz prezentuje opinie członków wobec instytucji i organizacji. Forum  zrzesza ok. 148 sekretarzy, głównie z województwa małopolskiego, ale także z województw: podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego.

Pracami forum kieruje Zarząd, w którego skład wchodzą obecnie:

  • Janusz Krzyżak (Urząd Miejski w Zakliczynie) – Prezes
  • Beata Skalska (Urząd Gminy Świątniki Górne) – Wiceprezes
  • Daniel Śmierciak (Urząd Miejski w Starym Sączu) – Wiceprezes
  • Krzysztof Augustyn (Starostwo Powiatowe w Gorlicach)
  • Danuta Smyrak (Urząd Gminy Zembrzyce)
  • Magdalena Walczak (Urząd Miasta i Gminy Miechów)
  • Robert Dziuba (Urząd Gminy Oświęcim)

Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji wspiera  funkcjonowanie forów, które zrzeszają pracowników samorządu terytorialnego, menadżerów i specjalistów zajmujących się pokrewną tematyką.
Fora pełnią rolę nieformalnych klubów edukacyjno-dyskusyjnych. Są miejscem integracji środowiska samorządowego, unikalną przestrzenią stałej wymiany wiedzy i doświadczeń, budowania partnerskich relacji, prezentacji poglądów. Przy instytucie funkcjonuje 21 forów samorządowych.

Skip to content