Ruszyła budowa kanalizacji w Moszczenicy Niżnej

Po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy wykonawca rozpoczął kolejny etap budowy kanalizacji w gminie. Kanalizacja w Moszczenicy Niżnej to prawie 12 km sieci. Skorzysta z niej docelowo 790 osób.

Przypomnijmy, że przetarg na budowę odcinka w Moszczenicy Niżnej wygrała firma Mur-bet, a koszt budowy tej części kanalizacji to 8 230 503 zł. 

Planowana jest też budowa sieciowej przepompowni ścieków. Zaplanowano przełożenie gazociągu. Ten odcinek zostanie włączony do wybudowanej sieci kanalizacyjnej przy potoku Moszczeniczanka (rejon ul. Partyzantów, tam też rozpoczęto prace) oraz do istniejącej studni rewizyjnej w ul. Witosa.

Kiedy na początku ubiegłego roku burmistrz Jacek Lelek podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie budowy kanalizacji w Mostkach, Moszczenicy Wyżnej, Moszczenicy Niżnej i Gołkowicach Dolnych obecnie realizowany projekt rozszerzył się o cztery nowe zadania . Teraz cała inwestycja z nowymi odcinkami będzie warta 62,4 mln zł przy dofinansowaniu z unijnego Funduszu Spójności rzędu 30,7 mln zł.

W ramach tych czterech zadań nowe odcinki kanalizacji będą miały długość 42 km 606 m i obejmą 2626 osób, a długość wodociągu w Moszczenicy Wyżnej to 7 km dla 435 osób.

logotypy
Skip to content