O parkach krajobrazowych wiedzą wszystko

Etap gminny ogólnopolskiego konkursu pt. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” za nami. Najlepsza drużyna Szkoły Podstawowej w Barcicach.

 Celem konkursu organizowanego od 2002 r. przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, przy współudziale gmin m.in. Gminy Stary Sącz, jest zdobywanie, pogłębianie wiedzy o parkach krajobrazowych, poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska, zdobycie umiejętności rozpoznawania gatunków grzybów, roślin, zwierząt, rozbudzanie zamiłowania i szacunku do przyrody, inspirowanie do poznawania świata, jego różnorodności, bogactwa, piękna, motywowanie do działań na rzecz poprawy stanu środowiska, integrowanie uczniów i wymiana doświadczeń między szkołami.

W etapie gminnym uczestniczyło 24 uczniów reprezentujących 6 szkół podstawowych z Barcic, Gabonia, Gołkowic, Przysietnicy oraz ze Starego Sącza – nr 1 i nr 2. Na tym etapie konkursu uczniowie zmierzyli się z testem wyboru i uzupełnień składającym się z 25 pytań. Największą ilość punktów uzyskała drużyna Szkoły Podstawowej w Barcicach w składzie: Amelia Budzik, Marlena Wnęk, Karol Gałysa, Aleksandra Budzik, przygotowana przez Panią Lidię Lachowską, która będzie reprezentować naszą gminę na etapie parkowym, planowanym na 27 marca br. Najlepsze wyniki indywidualne uzyskali: 1. Anna Ptaśnik, 2. Amelia Budzik, Mateusz Migacz, Bartosz Witkowski, 3. Marlena Wnęk, Kinga Tudaj. Wszyscy uczestnicy otrzymali cenne nagrody książkowe ufundowane przez Burmistrza Starego Sącza.

zdjęcie z konkursu o parkach krajobrazowych

Ta forma popularyzowania wiedzy przyrodniczej cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów szkół podstawowych na terenie naszej gminy, o czym świadczy rokrocznie spora liczba uczestników biorących udział w zmaganiach konkursowych. Zwycięskiej drużynie życzymy dalszych sukcesów i wysokich osiągnięć w kolejnych etapach konkursu.

Skip to content