Skarby św. Kingi na Wawelu

Bezcenne dzieła sztuki i materialne symbole kultury czasów panowania dynastii piastowskiej można podziwiwać na Wawelu na wystawie „Skarby epoki Piastów” .To symboliczne spotkanie średniowiecznych insygniów władzy: włóczni św. Maurycego ze Szczerbcem, a wśród nich zespół pamiątek po św. Kindze zachowanych w starosądeckim klasztorze klarysek.

W Zamku Królewskim na Wawelu trwa wystawa upamiętniająca siedemsetną rocznicę koronacji Władysława Łokietka dokonanej na Wawelu w 1320 roku. Wydarzenie to otwarło nową kartę w dziejach Polski. Książę Władysław zmienił dotychczasową tradycję i wybrał na miejsce sakry królewskiej nie Gniezno, lecz Kraków. Od tego czasu kościołem koronacyjnym stała się katedra na Wawelu.

Na wystawie prezentowana jest m.in. włócznia św. Maurycego, którą w roku 1000 otrzymał Bolesław Chrobry od cesarza Ottona III przy gnieźnieńskim grobie św. Wojciecha. Ta wyjątkowa relikwia zachowała się do dzisiaj i jest eksponowana na wystawie. Towarzyszy jej miecz zwany Szczerbcem, użyty podczas koronacji Łokietka. Wśród eksponatów znajdziemy też pamiątki po św. Kindze udostępnione wawelskiemu muzeum przez siostry klaryski.

Rocznica pierwszej wawelskiej koronacji dała okazję do sprowadzenia i pokazania szerokiej publiczności wybitnych zabytków złotnictwa oraz klejnotów pochodzących z okresu panowania dynastii Piastów. Poza zbiorami Zamku Królewskiego na Wawelu i katedry krakowskiej zachowały się one w historycznych kościołach, głównie małopolskich, wielkopolskich, a także mazowieckich. Najstarsze z nich datowane są na wiek X, najpóźniejsze pochodzą z wieku XIV. Spośród dzieł najcenniejszych trzeba wymienić krzyż zestawiony z dwóch złotych koron z połowy XIII stulecia, należący do najwybitniejszych osiągnięć złotnictwa europejskiego, oraz zespół pamiątek po św. Kindze zachowanych w starosądeckim klasztorze klarysek. Korony z których wykonano krzyż miały należeć niegdyś do księcia Bolesława Wstydliwego i jego żony księżnej Kingi. Był to prawdopodobnie dar dziadka Kingi Teodora I Laskarisa cesarza nicejskiego, który Kinga wraz z mężem złożyła jako wotum w katedrze. 

Wydarzeniem jest prezentacja  najcenniejszych klejnotów tak zwanego skarbu ze Środy Śląskiej: złotej korony kobiecej ozdobionej orłami oraz zapony (Muzeum Narodowe w Wrocławiu). Najwyższy poziom artystyczny reprezentują fundacje Kazimierza Wielkiego, ostatniego Piasta na polskim tronie. Obok siebie znalazły się kielichy z Trzemeszna, Stopnicy i Kalisza oraz hermy (popiersia) św. Marii Magdaleny ze Stopnicy i św. Zygmunta z katedry w Płocku.

Ta wystawa potwierdza rangę jaką Stary Sącz cieszył się dzięki św. Kindze w czasach dynastii Piastów. Przypomnijmy tylko, że w klasztorze spoczywa m.in. królowa Polski Jadwiga Bolesławówna wdowa po Władysławie, matka Kazimierza Wielkiego, koronowana na Wawelu w tym samym dniu co jej mąż Władysław Łokietek.

Wystawa czynna jest do 19 kwietnia 2020 r.

wawel.krakow.pl/wystawa-czasowa/skarby-epoki-piastow

Skip to content