Czas na Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową

Gmina Stary Sącz przystąpiła do projektu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Dzięki wsparciu finansowemu Banku Gospodarstwa Krajowego w Starym Sączu około 120 tanich mieszkań na wynajem, ale lokatorzy będą mieć możliwość dojścia do własności po 20-30 latach.

Jak podkreśla zastępca burmistrza Kazimierz Gizicki, który podpisał porozumienie w imieniu Gminy Stary Sącz, w ramach projektu gmina chce wybudować około 120 mieszkań. Jest to elementem strategicznego działania Gminy Stary Sącz, w której założeniem jest wybudowanie do 2023 blisko 300 mieszkań. W konferencji zorganizowanej w Bochni wziął udział Jarosław Gowin. Wicepremier podkreślał, że jednym z podstawowych problemów dzisiejszej Polski jest brak mieszkań zwłaszcza dla ludzi młodych. Natomiast Anna Kornecka, wiceminister rozwoju, pracy i technologii zwróciła uwagę na fakt, że mieszkania wybudowane w ramach SIM będą dostępne dla ludzi, których nie stać na olbrzymi kredyt, a lokatorzy mieszkań mogą z czasem stać się ich właścicielami poprzez spłatę wartości mieszkania. To projektu przystąpiło 13 gmin z województwa małopolskiego.

Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe to spółki, które w porozumieniu z samorządem budują i wynajmują mieszkania z przystępnym czynszem. Bezzwrotne granty na pokrycie do 35% kosztów inwestycji, dodatkowe wsparcie z puli 1,5 mld zł oraz możliwość zasilania co roku Funduszu Dopłat kwotą do 1 mld zł – to nowe instrumenty wsparcia samorządów, które we współpracy ze Społecznymi Inicjatywami Mieszkaniowymi realizować będą inwestycje w formule społecznego budownictwa czynszowego.


Najważniejsze założenia Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych:

  • Na realizację inwestycji mieszkaniowej z SIM samorządy otrzymają dofinansowanie wynoszące do 35 proc. jej kosztów.
  • Powstanie Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych ma zwiększyć dostępność mieszkań na wynajem dla osób o umiarkowanych dochodach.
  • Na tworzenie nowych SIM-ów z udziałem gminy, samorząd będzie mógł otrzymać bezzwrotne wsparcie w wysokości 3 mln zł.
  • SIM-y mają być alternatywą dla tych, których nie stać na kredyt mieszkaniowy lub którzy nie chcą się wiązać tak długoletnim zobowiązaniem finansowym.
  • Lokatorom, którzy w ramach umowy partycypacji pokryją co najmniej 20% (25% w dużych miastach) kosztów budowy lokalu, SIM-y zapewnią możliwość dojścia do własności po 20-30 latach.
Skip to content