Ośrodek Edukacji “Tischnerianum”

Andrzej Długosz i Towarzystwo Miłośników Starego Sącza udostępni swoje przebogate zbiory tischnerianów.

Towarzystwo Miłośników Starego Sącza utworzyło i otwiera przy Muzeum Regionalnym w Starym Sączu Ośrodek Edukacyjny „Tischnerianum”. Celem jego będzie udzielanie informacji naukowej na temat życia i myśli ks. Józefa Tischnera oraz udostępnianie posiadanych materiałów.

A jest to zbiór imponujący.Prezes towarzystwa Andrzej Długosz opracował bibliografię publikacji ks. Tischnera oraz publikacji o nim i jego twórczości. Owocem tej tytanicznej pracy Długosza jest bardzo obszerna bibliografia obejmująca 167 wydań książek ks. Tischnera, 26 publikacji,do których napisał wstępy lub posłowia, 40 książek z rozdziałami ks. Profesora, a także 43 publikacje w językach obcych. W czasopismach opublikowano 1072 artykuły ks. Tischnera. Powstało 79 opracowań w całości poświęconych autorowi „Etyki solidarności”oraz 13 z rozdziałami. W czasopismach różne aspekty twórczości opisane zostały w 975 artykułach.

– Jak widzimy dorobek naukowy ks. prof. Tischnera jest imponujący, a opracowane bibliografie są obecnie najpełniejsze w Polsce – zaznacza Andrzej Długosz – Działalność naszego Ośrodka Edukacyjnego oparta będzie oprócz bibliografii na bogatej bibliotece Tischnerowskiej jaką posiadamy, a jej zbiory będą udostępniane wszystkim zainteresowanym piszącym różnorakie prace naukowe i dyplomowe.

Warto dodać, że trzon Tischnerowskiej biblioteki to książki zakupione z prywatnych środków Andrzeja Długosza.

Biblioteka ta liczy prawie 500 wydań publikacji ks. Tischnera i o jego nauce oraz 164 czasopism. Towarzystwo posiada prawie wszystkie wydania książek samego ks. Tischnera. Z czasopism naukowych skopiowano ponad 200 artykułów analizujących jego myśl.

W dyspozycji muzeum jest 331 wydawnictw zwartych będących częścią jego biblioteki znajdującej się w domu rodzinnym w Starym Sączu oraz 28 płyt z jego kolekcji.

Zapraszamy do „Tischnerianum” w godzinach otwarcia Muzeum Regionalnego

Skip to content