Tarcza górska w praktyce

Gmina Stary Sącz dostała rządowe wsparcie w wyskości 8 mln zł. To maksymalne dofinansowanie jakie mógł dostać samorząd z tego komponentu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Na co przeznaczymy pieniądze?

To ogromny zastrzyk dla inwestycji, które mogą być z tego rozdania realizowane, a są to inwestycje, które w pierwszym rzędzie będą służyć podniesieniu atrakcyjności turystycznej naszej gminy – mówi burmistrz Jacek Lelek. – Pieniądze pzeznaczymy na poprawienie i rozbudowę infrastruktury wokół najważniejszych naszych atrakcji. Mam tu na myśli między innymi budowę parkingu przy Parku Wodnym „Stawy” i Bobrowisku, doprowadzenie do kompleksu kąpielowego infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, budowę parkingu na Woli Kroguleckiej dla odwiedzających punkt widokowy.

Dzięki tym pieniądzom turyści i mieszkańcy, szczególnie młode pokolenie doczeka się pumptracku, skateparku i miejsca rekreacji, które gmina wybuduje nad Dunajcem w okolicy ulicy Podegrodzkiej. Pieniądze będą przeznaczone również na poprawę komunikacji w centrum miasta m.in. budowy mostku na rzece Moszczeniczanka , czy kładki nad ul. Jana Pawła II łączącej nowy dworzec z rynkiem.

Lista inwestycji

Budowa ciągów pieszo-spacerowych prowadzących z miejsc parkingowych do centrum miasta – poprawa dostępności do atrakcji turystycznych

–        Budowa mostku na rzece Moszczeniczanka – poprawa dostępności do atrakcji turystycznych

–        Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dla Parku Wodnego STAWY i pobliskiego centrum rekreacyjnego  – rozbudowa  infrastruktury komunalnej niezbędnej do świadczenia i rozwoju  usług turystycznych

–        Budowa drogi w centrum rekreacyjnym Park Wodny “Stawy” – budowa  infrastruktury komunalnej niezbędnej do rozwoju usług turystycznych

–        Budowa parkingu do obsługi ruchu turystycznego przy Parku Wodnym “Stawy”

–        Budowa parkingu do obsługi ruchu turystycznego na Woli Kroguleckiej

–        Budowa punktu widokowego w Przysietnicy

–        Rozbudowa przystani rowerowej w Barcicach

–        Zagospodarowanie centrum rekreacyjnego w Moszczenicy – budowa ogólnodostępnego  kompleksu sportowo-rekreacyjnego

–        Budowa centrum rekreacji w Starym Sączu – pumptrack, street workout,  ścieżki spacerowe, miejsca odpoczynku, zieleń.

–        Budowa ścieżki rowerowej na os. Lipie wraz z budową parkingu dla turystów.

–        Budowa Punktu Obsługi Rowerzysty – Gołkowice

Skip to content