Krakowska ASP chce współpracować ze Starym Sączem. Z wzajemnością.

Spotkanie władz uczelni z burmistrzem Jackiem Lelkiem to pierwszy krok do związania formalnej współpracy Gminy Stary Sącz z krakowską ASP. Współpracę koordynować będzie Galeria Sztuki Współczesnej IMO.

– Minęły już czasy kiedy uczelnia była samowystarczalnym bytem samym w sobie. Widzimy funkcjonowanie Akademii Sztuk Pięknych w sieci powiązań i wzajemnych oddziaływań różnych podmiotów i ośrodków między innymi Starym Sączem – mówił rektor ASP prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk. – ASP ma dorobek, umiejętności i możliwości, a Stary Sącz ma swoją oryginalną tożsamość, wielkie dziedzictwo. Jako wolna grupa pasjonatów chcemy spróbować zachęcić do współpracy na wielu płaszczyznach wspólnoty lokalne, te wspólnoty gdzie z jednej strony jest ogromny potencjał, a z drugiej jest utrudniony dostęp do kultury. Możemy wszyscy mieć z tego korzyść.

Grupa pasjonatów to między innymi prócz rektora kanclerz uczelni Monika Wiejaczka, prorektor ds. upowszechniania dorobku dr hab. Joanna Kubicy, prorektor ds. studenckich i kształcenia dr hab. Robert Sowa i dziekan Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki dr hab. Jarosław Adamowicz. To nowe władze uczelni, wybrane w ubiegłym roku.

Cała grupa spotkała się w Starym Sączu z burmistrzem Jackiem Lelkiem, a starosądecką kulturę i sztukę reprezentowali Wojciech Knapik dyrektor Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari, dr hab Małgorzata Kaczmarska kurator Galerii IMO i Ewelina Kochańska z CKiS-u. Goście podczas krótkiego spaceru obejrzeli rynek, sień oficyny Raczków, zaglądnęli do klasztornego kościoła, sprawdzili postępy prac przy nowej siedzibie centrum kultury.

 Wybraliśmy Stary Sącz nieprzypadkowo – zaznacza kanclerz ASP Monika Wiejaczka. – Miał bardzo mocne rekomendacje.

Co będzie zakładać ewentualna współpraca? Padły już konkretne propozycje. Będzie to współpraca na wielu płaszczyznach. Na przykład prezentacje lokalnych artystów w Krakowie w ramach Festiwalu Satelity, współpraca z ważnymi ośrodkami kultury m.in Cricoteką, Małopolskim Ogrodem Sztuki w Krakowie, Teatrem Łaźnia Nowa, Instytutem Goethego, zaproszenia dla młodzieży do Krakowa, poszukiwanie talentów, pracowania animacji komputerowej w nowym centrum kultury pod patronatem ASP, może plenery studenckie, prace konserwatorskie w Starym Sączu, warsztaty realizowane przez studentów przy pomocy wykładowców ASP w pracowniach warsztatowych Galerii Sztuki Współczesnej IMO, czy wreszcie realizacja wspólnych wystaw.

 Uważam, że to spotkanie za bardzo owocne, a pomysły obiecujące. Cieszę się, że Akademia Sztuk Pięknych dostrzegła wyjątkowość Starego Sącza i nasz potencjał – podsumowuje burmistrz Jacek Lelek. – Mam nadzieję, że uda się nadać wspólnie organizacyjny kształt tym planom, również w proponowanych przez nas obszarach. 

Skip to content