Bezpieczeństwo przede wszystkim – remont drogi, zatoczki i parking przy szkole w Barcicach

Dobiega końca rozbudowa drogi powiatowej Barcice Wola Krogulecka

Przy Szkole Podstawowej w Barcicach powstał duży parking i zatoki postojowe. Inwestycja jest na ukończeniu. Samorząd Województwa Małopolskiego na wniosek naszej gminy dofinansował inwestycję kwotą 0.5 mln zł. Pieniądze pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całe zadanie dotyczyło rozbudowy drogi powiatowej Barcice – Wola Krogulecka (około 230 mb), ale przede wszystkim budowy chodnika lewostronnego i prawostronnego, wykonania miejsc postojowych, zatok postojowych (lewo i prawostronnych), parkingu na działce przyległej do pasa drogowego, kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogowego – zaznacza burmistrz Jacek Lelek. – Dzięki temu znacznie poprawi się bezpieczeństwo przy szkole podstawowej w Barcicach, a rodzice odwożący dzieci do szkoły będą mogli spokojnie zaparkować.

Cały koszt inwestycji to ponad 900 tys. złotych.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Tytuł projektu: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1530K Barcice – Wola Krogulecka na odcinku w km ok 0+000 – 0+290 wraz z budową parkingu”
FunduszEuropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Działanie: 7.4.1.2. Kształtowanie przestrzeni publicznej
Cel: Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich

Skip to content