Brama do Strefy Aktywności Gospodarczej

Trwa rozbudowa drogi wojewódzkiej 969 polegająca na budowie ronda i drogi gminnej dojazdowej do Strefy Aktywności Gospodarczej w Starym Sączu.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej 969 polega na budowie ronda wraz z budową drogi gminnej, która ułatwi przedsiębiorcom dojazd do naszej strefy aktywności gospodarczej i otworzy kolejne tereny pod inwestycje zabezpieczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – wyjaśnia burmistrz Jacek Lelek. – Projektowany odcinek drogi gminnej ma długość ok. 417 m.

Obok drogi powstanie kompletna infrastruktura: system kanalizacji i odwodnienia, ścieżka rowerowa, chodnik, sytem odwodnienia powierzchniowego (rowy, przepusty), oświetlenie ronda, drogi gminnej oraz przejść dla pieszych. Dzięki tej inwestycji powstanie połączenie Strefy Aktywności Gospodarczej z drogą wojewódzką oraz gminną dostosowaną do odpowiednich norm nośności. Dla przedsiębiorców powstanie drogi łączącej SAG z droga gminną i dalej w sposób bezpieczny z drogą wojewódzką jest ważną, bo dobra jakość dróg wpływa w bezpośredni sposób na funkcjonowanie firm, sprawność obsługi oraz koszt utrzymania pojazdów.

Zadanie jest warte ponad 5 mln zł, z czego 85% tej sumy Gmina Stary Sącz pozyskała ze środków zewnętrznych konkretnie z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020.

Skip to content