Burmistrz Jacek Lelek w prezydenckiej radzie ds. samorządu

Prezydent Andrzej Duda powołał dziś Radę do spraw Samorządu Terytorialnego w ramach Narodowej Rady RozwojuW skład rady wszedł burmistrz Jacek Lelek.

To duże wyróżnienie i docenienie wielkiego zaangażowania w pracę samorządową burmistrza Starego Sącza.

Bardzo dziękuję prezydentowi za zaufanie – komentował na gorąco burmistrz – Gratuluję Witoldowi Kozłowskiemu Marszałkowi Województwa Małopolskiego i Leszkowi Skowronowi Wójtowi Korzennej, nowym podobnie jak ja, członkom tego gremium. Dzisiaj też odbyło się pierwsze inauguracyjne posiedzenie Rady ds. Samorządu Terytorialnego.

Prezydent podkreślał natomiast, że w centrum działalności samorządu jest i nie tylko powinien, ale musi być człowiek, bo inaczej samorząd straci swoją istotę. – To jest służba mieszkańcom, służba ludziom w absolutnie pełnym i ścisłym tego słowa znaczeniu – powiedział Andrzej Duda. – Dziękuję Państwu za przyjęcie tych nominacji, dlatego, że jesteście Państwo w większości sprawdzonymi od lat wykonawcami zadań samorządu terytorialnego na poziomie lokalnym i regionalnym. Macie Państwo ogromne doświadczenie, zaufanie społeczności lokalnych, a także tych, którzy z państwem wspólnie wykonują obowiązki. I to jest dla mnie niezwykle ważne – akcentował prezydent.

W uroczystości uczestniczyła minister Grażyna Ignaczak-Bandych, Szef Kancelarii Prezydenta RP, wraz z kierownictwem Kancelarii oraz Doradcami Prezydenta.

Do zadań Rady będzie należało m.in:

  • przygotowywanie opinii i ekspertyz dla Prezydenta RP;
  • przegląd i analiza rozwiązań prawnych oraz opracowywanie założeń i projektów prezydenckich inicjatyw legislacyjnych dotyczących samorządu terytorialnego;
  • wspieranie działań Prezydenta związanych z realizacją inicjatyw prezydenckich dotyczących samorządu terytorialnego;
  • edukacja oraz promocja działań i inicjatyw wspierających rozwój samorządu terytorialnego.

W skład rady weszli między innymi również Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego i Leszek Skowron wójt Korzennej. Pełny skład rady TUTAJ.

Skip to content