Biblioteka – darmowy dostęp do wiedzy i piękna

Wiele znakomitych osobistości zawitało dzisiaj do Przysietnicy, bo i uroczystość była zacna – oficjalne otwarcie nowej fili starosądeckiej biblioteki.

Filia Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Stary Sączu działała już od pewnego czasu, ale pandemia uniemożliwiła otwarcie, na jakie taki obiekt zasługuje.

Dzisiaj w otwarciu nowej placówki uczestniczyli m.in. Antoni Duda poseł na Sejm RP VIII kadencji z małżonką, sekretarz województwa Wojciech Piech, Marek Kwiatkowski Starosta Nowosądecki wicedyrektor Instytut Książki Krzysztof Koehler, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie Jerzy Woźniakiewicz, Maria Sosin wieloletnia dyrektor starosądeckiej biblioteki, Edward Ciągło członek zarządu Powiatu Nowosądeckiego, Przewodniczący Rady Miejskiej w Starym Sączu Andrzej Stawiarski, radni rady miejskiej, pracownicy biblioteki, przedstawiciele architektów i wykonawców. Gości witała Monika Jackowicz-Nowak dyrektor starosądeckiej biblioteki.

Nie mogło zabraknąć burmistrza Jacka Lelka i wiceburmistrza Kazimierza Gizickiego, gorącego orędownika budowy tej biblioteki.

W czasie uroczystości Starosta Nowosądecki Marek Kwiatkowski uhonorował Monikę Jackowicz-Nowak Srebrnym Jabłkiem Sądeckim, dziękując za aktywną działalność na rzecz Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu oraz upowszechnianie czytelnictwa i współpracę z bibliotekami z terenu Powiatu Nowosądeckiego.

Nowa filia Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu to czwarta w gminie biblioteka, która otrzymała finansowe wsparcie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 na modernizację lub budowę (wcześniej były Barcice, Gołkowice Dolne i Stary Sącz). Kwota dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego to 1 787 061 zł, a całość wraz z wyposażeniem będzie kosztowała około 3,6 mln zł.

W 2018 r. w Gminie Stary Sącz powstała główna siedziba biblioteki w Starym Sączu (3,7 mln zł), w 2015 r. filia w Gołkowicach (2,5 mln zł), a w 2012 r. filia Barcicach (1,4 mln zł).

Skip to content